در چشم انداز ده ساله دانشگاه حکیم سبزواری (1404-1394) آمده است 

دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشگاهی است جامع ،متعالی و توسعه یافته، با نشاط ،نقش آفرین در جامعه و دارای هویت اسلامی- ایرانی به عنوان یکی از 25 دانشگاه برتر جامع کشور ، و اما رسالت دانشگاه در سند پنج ساله (98-94)راهبردی دانشگاه این گونه است:

 دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان  یک دانشگاه جامع دولتی و برخوردار از  سرمایهی انسانی متعهّد، جوان و  با انگیزه   در محیطی ممتاز  به توسعه ی انسان  متعالی  با تاکید برتعهّد، تخصّص، خلّاقیت و کارآفرینی  می پردازد.

   این دانشگاه، تولید و گسترش دانش و فنّاوری های نوین را   در راستای حصول به مرجعیّت علمی ، توسعه ی پایدار، دانش محور و ثروت آفرین، همراه با افزايش همكاري هاي علمي و بين‏ المللي ،  سرلوحه خود قرار داده و متعهد به  پاسخگویی به نیازهای جامعه مبتنی  بر فرهنگ  اسلامی – ایرانی می باشد.

   دانشگاه به منظور رسیدن به تعالی  سازمانی در راستای اسناد فرادستی کلان کشور و آموزش عالی، با استفاده از ظرفیّت های معنوی، فنّاوری های نوین، تحقیقات و نوآوری درسطح منطقه ای، ملّی و بین المللی، حداکثر تلاش خود را به کار می گیرد.

 در همین راستا مدیریت نظارت و ارزیابی ضمن تهیه و انتشار گزارش عملکرد سال 1394 از برنامه راهبردی دانشگاه ،به عنوان دبیرخانه پایش برنامه راهبردی می کوشد تا  با استفاده از روش های سیاست پژوهی و تحقیقات راهبردی ، ارزیابی و پايش برنامه راهبردی دانشگاه را بر پایه ی ارزش های محوری، ارزیابی نماید و در این میان همکاری تمامی حوزه های دانشگاهی راه گشا خواهد بود.