درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
جمعه 2 فروردین 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

نظر خواهی از دانشجویان در خصوص کیفیت تدریس اعضای هیات علمی برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97


قابل توجه دانشجویان گرامی
فرم ارزیابی اساتید برای ترم جاری  فعال گرديده، در صورت عدم تکمیل در مهلت مقرر مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمی باشید. آخرین مهلت 97/10/21. شایان ذکر است با توجه به نوع طراحی سیستم ارزیابی، تنها نتایج کیفیت تدریس پس از تایید نمرات پایان ترم به اساتید منعکس می گردد و هیچ کاربری مجاز به رویت، نظر دانشجوی خاص نمی باشد.
مدیریت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

http://www.hsu.ac.ir/nezarat/files/2016/05/اطلاعيه-فعال-شدن-فرم-ارزشيابي-اساتيد-بر-روي-پرتال-.doc