مدیر

مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر هادی سلیمانی مقدم

مدرک تحصیلی:

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سابقه کاری:

رزومه و وبگاه شخصی در سامانه اعضای هیات علمی

تلفن تماس:

44012448-051

پست الکترونیکی:

h.soleymani@hsu.ac.ir

 

نشانی حوزه مدیریت: خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر،دانشگاه حکیم سبزواری، سازمان مرکزی،طبقه دوم

پیوندها