مدیر

 

دکتر هادی سلیمانی مقدم

مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

سوابق تحصیلی:جغرافیا-برنامه ریزی شهری و روستایی

سوابق کاری:

 

رزومه و وبگاه شخصی در سامانه اعضای هیات علمی 

تلفن تماس:

051-44012506

پست الکترونیکی:

h.soleymani@hsu.ac.ir

 

اطلاعات تماس

آدرس دانشگاه حکیم سبزواری

لینک های مفید