معاون مدیر

 

سید احمد کلالی 

 

معاون مدیر برنامه و بودجه – تحول اداری و بهره وری

فوق لیسانس مدیریت اداری گرایش تحول سازمانی

اطلاعات تماس : 44012560

 

 

اطلاعات تماس

آدرس دانشگاه حکیم سبزواری

لینک های مفید