کارشناس آمار

نام و نام خانوادگی:

اعظم عاشورنیا

راههای ارتباطی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد کامپیوتر

سوابق کاری:

1-کارشناس بودجه فناوری های نوین 1392-1395

2- کارشناس حقوق و دستمزدفناوری های نوین 1392-1395

3- کارشناس شهریه نوبت دوم فناوری های نوین 1392-1395

4- کارشناس سامانه های مالی و بودجه فناوری های نوین 1394-1395

5-کارشناس آموزش فناوری های نوین 1395-1402

6-کارشناس جذب هیات علمی فناوری های نوین 1395-1399

051-44012507

 

نشانی حوزه مدیریت: خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر،دانشگاه حکیم سبزواری، سازمان مرکزی،طبقه دوم

پیوندها