کارشناس آمار

مرضیه برقبانی

سوابق کاری:

کارشناس آمار از سال 1386 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی آمار

تلفن تماس:

051-44012507

پست الکترونیکی:

m.borghebani@hsu.ac.ir

اطلاعات تماس

آدرس دانشگاه حکیم سبزواری

لینک های مفید