کارشناس مسئول برنامه و بودجه

سوابق کاری:

کارشناس برنامه و بودجه از سال 1392

سوابق تحصیلی:

کارشناسی حسابداری

تلفن تماس:

051-44012504

پست الکترونیکی:

a.eizy@hsu.ac.ir

اطلاعات تماس

آدرس دانشگاه حکیم سبزواری

لینک های مفید