کارشناس مسئول تحول اداری و بهره وری

محمود عطار

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران

سوابق کاری:

کاردان راه و ساختمان  از سال 1387-1394

کارشناس راه و ساختمان از سال 1394-1398

کارشناس مسئول تحول اداری و بهره وری  از سال 1398

تلفن تماس:

051-44012508

پست الکترونیکی:

m.attar@hsu.ac.ir

52mahat@gmail.com

اطلاعات تماس

آدرس دانشگاه حکیم سبزواری

لینک های مفید