دانشکده ادبیات و علوم انسانی


دانشکده ادبیات و علوم انسانی :

زیر بنا : 21500 متر مربع

مشاور : شرکت مهندسین مشاور هشتاک

پیمانکار : شرکت وزان و شرکت  ایران مشعل

سال افتتاح : 1380

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی SONY DSC SONY DSC SONY DSC