دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی


دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی :

زیر بنا :3050 متر مربع

مشاور : شرکت مهندسین مشاور هشتاک

پیمانکار : شرکت بهساز جنوب

سال افتتاح : 1387

 

دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی