توسعه دانشکده علوم پایه


توسعه دانشکده علوم پایه  (در مرحله ساخت فنداسیون)  :

زیر بنا : 6500 متر مربع

مشاور : شرکت مهندسین مشاور هشتاک

پیمانکار : شرکت بهساز جنوب

 

DSC07201 DSC07197 DSC07198 DSC06365 DSC07049