تماس با ماتلفن / فکس : 4411162 – 0571
دکترشهاب عباس زاده معاون عمرانی دانشگاه 0571-44012532
حسین سحرخیز مشاور رئیس دانشگاه در امور عمرانی 0571-44012532
مهندس سید مجتبی هاشمی کارشناس مکانیک (تاسیسات )  0571-44012535
مهندس ملیحه کریمی کارشناس عمران 0571-44012531
مهندس مرتضی آزاد کارشناس معماری 0571-44012536
 مهندس  سید حسین علوی راشد کارشناس برق 0571-44012984
زلیخا اسد الله پور مسئول دفتر معاونت 0571-44012532