در خصوص برگزای اولین استارت آپ و ایده شو با رویکرد شهر هوشمند توسط این موسسه، زمان برگزاری استارت آپ به سی ام مهر ماه سال جاری تغییر یافته و مهلت ارسال آثار تا ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۷ و برگزاری کارگاه ها ۲۵و۲۶ مهر ماه ۱۳۹۷ خواهد.

ثبت نام اولیه از طریق تلفن ۳۵۲۲۴۲۵۲   ۰۵۱ سرکار خانم حقیقی انجام خواهد شد.