آخرین مهلت ارسال آنلاین مقالات: ۱آبان

۲الی ۴بهمن

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشکده مهندسی شیمی

رایانامه : ichec16@aut.ac.ir

تلفکس:۶۴۵۴۳۱۵۵ – ۰۲۱