با توجه به  اتمام نیم سال تحصیلی اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ و فارغ التحصیل شدن دانشجویان ورودی ۹۴، در نظر است مراسم فارغ التحصیلی جامع (کلیه رشته ها) در مورخ۹۷/۰۹/۲۲ در تالار استاد شریعتی توسط مدیریت فرهنگی اجتماعی برگزار گردد. لذا خواهشمند است به کلیه گروه ها و دانشجویان محترم آن دانشکده که تمایل به شرکت در مراسم مزبور را دارند  اطلاع رسانی گردد.