ارائه دستاوردهای پژوهشی با رویکردکارآفرینی و حمایت از خلاقیت های علمی دانشجویی هدف دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری خود را برای حضور در یازدهمین جشنواره ملی حرکت آماده می کنند، جشنواره ای که دبیر مجمع دبیران انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری هدف از حضور انجمن های این دانشگاه در آن را ارائه دستاوردهای تحقیقاتی با رویکردکارآفرینی و بسترسازی جهت حمایت از نوآوری و خلاقیت انجمن های علمی عنوان می کند.سبحان شعبانی (دانشجوی رشته مهندسی نفت)با اشاره به اینکه علم افزایی، ایده پردازی و کارآفرینی سه محور اصلی فعالیت های انجمن های علمی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷، بوده است، به روابط عمومی می گوید: : جشنواره حرکت هر سال با هدف ارائه دستاوردهای یکساله انجمن های علمی_دانشجویی در دو سطح دانشگاهی و ملی برگزار می شود و برگزیدگان بخش دانشگاهی به جشنواره ملی راه می یابند.

موفق و سرافراز باشید