کارگاه تخصصی گروه مهندسی نفت در حوزه صنعت با همکاری انجمن علمی مهندسی نفت و آقای دکتر احسان اسماعیل نژاد با

موضوع حفاری و بهره برداری در دریا

در تاریخ ۱۰ آذر ماه از ساعت ۸ لغایت ۱۲ در تالار دانشکده با حضور

مهندس مستدام از فعالان حوزه صنعت نفت

برگزار می گردد.

منتظر حضور شما هستیم.