دومین دوره آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد وابسته به موسسه نگاره به همت انجمن علمی مهندسی نفت روز جمعه ۹۷/۱۰/۱۴برگزار گردید.