در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری سه شنبه ۷ اسفندماه ، آقای دکتر علی خوش سیما  به عنوان یکی از پژوهشگران برتردر زمینه روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۹۷ معرفی و از نامبرده تقدیربه عمل آمد. کسب این افتخار را تبریک و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند منان خواستاریم.