کسب رتبه نخست توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در بخش پژوهشی سومین المپیاد ملی مهندسی نفت کشور(در دانشگاه صنعتی شریف)

طرح مشترک اعضای هیئت علمی گروه های مهندسی نفت و برق با موضوع «طراحی سیستم بهینه سازی مصرف سوخت دیزل دکل های حفاری چاه های نفت و گاز» در سومین المپیاد پژوهشی مهندسی نفت که شانزدهم اسفند ماه در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد رتبه نخست را کسب نمود. طرح پیشنهادی دانشگاه حکیم سبزواری از سه قسمت اصلی «طراحی سیستم مدیریت انرژی بر پایه سیستم های مانیتورینگ هوشمند» و «طراحی سیستم مدیریت سلامت تجهیزات دکل نفتی» و «طراحی سیستم بازیافت حرارت دیزل ژنراتور ها» تشکیل شده است. همکاران این طرح آقایان دکتر عباس هاشمی زاده( عضو هیئت علمی گروه مهندسی نفت) دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی، دکتر مرتضی رضایی و دکتر مهدی صمدی (اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق) می‌باشند.

دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی این موفقیت را به جناب دکتر هاشمی زاده و همکاران ایشان تبریک عرض می نماید.