کارگاه پالایشگاه اصفهان

کارگاه آشنایی با صنعت تشریح کامل پالایشگاه اصفهان به همت انجمن مهندسی شیمی برگزار گردید.

جشنواره خوارزمی

جشنواره خوارزمی

جشنواره خوارزمی

کارگاه Htsf

کارگاه HTSF نرم افزار شبیه سازی و مبدل های حرارتی با همت انجمن مهندسی شیمی و با تدریس استاد جناب آقای دکتر کاظمی بیدختی 3 اردیبهشت برگزار گردید.

تحصیل، تهذیب و ورزش

تحصیل، تهذیب و ورزش

دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی پیش قدم شد. به پیشنهاد جناب آقای دکتر احسان اسماعیل نژاد در ماه مبارک رمضان در روزهای یکشبه و سه شنبه ...

دستور العمل استعدادهای درخشان سال 1398

دستور العمل استعدادهای درخشان سال 1398

دستورالعمل استعدادهای درخشان