آغاز ثبت نام ترم تابستانی۹۷-۹۶

————————————————————————————————————————

بازه ی ثبت نام

   ۲/۲۲/ ۹۷   تا   ۱۵ /۴/ ۹۷

فرایند ثبت نام غیرحضوری

الف) دروس معارف اسلامی و زبان فارسی صرفا برای دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه حکیم سبزواری ارائه خواهد شد.

ب)  تعدادی از دروس تخصصی به شرط رسیدن به حدنصاب به صورت حضوری ارائه خواهد شد.

ج) در صورتیکه دانشجو با اخذ واحدهای دوره تابستانی فارغ التحصیل شود می تواند دروس عمومی و اختصاصی را به صورت غیر حضوری به شرط موافقت گروه و در قالب معرفی به استاد انتخاب واحد نماید.

د) دروس پایه کارشناسی به صورت حضوری و غیر حضوری مشروط به موافقت گروه آموزشی، برای تمامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری قابل ارائه می باشد.

ه) دانشجویان سایر دانشگاهها پس از ارائه ی فرم میهمانی ترم تابستانی می توانند به عنوان دانشجوی میهمان بدون محدودیت در دروس تخصصی و عمومی  ثبت نام  نمایند.

ح)جهت اطلاع از ارائه ی واحدهای تخصصی با شماره تلفن های ادارات آموزش دانشکده ها ی مرتبط با رشته ی تحصیلی خود تماس بگیرید.

 

لازم به یادآوریست:

۱- کلیه ی دروس عمومی مقطع کارشناسی و دروس تخصصی و پایه درصورت رسیدن به حدنصاب در این نیمسال برای دانشجویان سایر دانشگاهها ارائه خواهدشد. لذا خواهشمند است ؛درخواستهای خود را جهت نیاز سنجی و برنامه ریزیهای مربوطه دراسرع وقت به دانشگاه ارسال نمایید.

 انتخاب واحد ترم تابستانی توسط کارشناسان دانشگاه انجام می گردد .

شروع کلاسها :    ۳۰/ تیر /۹۷

پایان کلاسها :   ۳۰/ مرداد /۹۷

تاریخ امتحانات: ۳ شهریور الی ۷ شهریور

.فرایند ثبت نام غیرحضوری

جدول شهریه ترم تابستانی

فرم انتخاب واحد

 محل برگزاری کلاسهای ترم تابستانی :

میدان صاحب الزمان(نجارآباد) – خیابان نیستان – نبش نیستان ۱ – ساختمان پردیس دانشگاه حکیم سبزواری

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۳

.

۰۹۰۱۱۷۳۷۶۱۰ (موسوی معین)