هیات امنا


بر اساس ماده 3 اساسنامه مرکز که در تاریخ 17/8/82 به تایید شورای گسترش آموزش عالی رسیده است، هیات امنای مرکز همان هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری می باشد.

 

اعضای حقوقی هیأت امنا
1 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
2 دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی وزارت متبوع
3 دکتر علی اللهیار نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در هیأت امنا
4 دکتر جواد حدادنیا رييس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر هیأت امنا
5 دکتر علی اکبر رجبی رييس کمیسیون دائمی هیأت امنا

 

اعضای حقیقی هیأت امنا
1 آیت الله حسن عالمی نماينده محترم مردم استان خراسان رضوي در مجلس خبرگان و عضو هیأت امنا
2 دکتر محمد رضا محسنی نماينده محترم مردم شهرستان‌هاي سبزوار، جوين، جغتاي، داورزن و خوشا در مجلس شوراي اسلامي و عضو هیأت امنا
3 مهندس رمضانعلی سبحانی نماينده محترم مردم شهرستان‌هاي سبزوار، جوين، جغتاي، داورزن و خوشا در مجلس شوراي اسلامي و عضو هیأت امنا
4 دکتر سید حسن علم الهدی استاد تمام دانشگاه فردوسي مشهد و عضو هیأت امنا
5 دکتر حسین اشتیاق حسینی استاد تمام دانشگاه فردوسي مشهد و عضو هیأت امنا
6 دکتر محمدرضا حامدی نیا استاد تمام دانشگاه حکيم سبزواري و عضو هیأت امنا