تفاهم نامه ها


 شهرداری خلیل آباد

 

 

 شهرداری سبزوار

 

 شهرداری قم

 

اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سبزوار

 

  

 

موزه شهر سبزوار

 

  

 

شهرداري نيشابور

 

 

اداره ورزش و جوانان سبزوار

 

  

 

مرکز فني و حرفه‌اي سبزوار

 

  

 

مرکزسنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی

 

  

 

 اداره محیط زیست سبزوار

 

 

 

ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي سبزوار

 
  
 

راه و شهرسازي سبزوار

 

  

 

شرکت فن‌آوري آموزشي مجيب سبزوار

 
     
 

شرکت آب و فاضلاب روستایی سبزوار