آرشيو


 

 

رديف كد پژوهش پژوهشگر عنوان پژوهش تعداد نسخه موجود تاريخ استاد راهنما استاد مشاور رشته و گرايش دانشگاه
1 P1 ابوالفضل حسني بررسي ژئومورفولوژيكي آبريز سوله عشق‌آباد با تأكيد بر مديريت محيطي با استفاده از GIS بهمن 85 دكتر زنگنه اسدي دكتر انتظاريمهندس سديدي جغرافياي‌طبيعي‌ژئومورفولوژي برنامه‌ريزي محيطي دانشگاه تربيت معلم سبزوار
2 P2 عباس پيروزمهر پژوهشي در ژئومورفولوژي حوضه آبي گيلان غرب شهريور 83 دكتر زنگنه اسدي دكتر انتظاري جغرافياي‌طبيعي‌ژئوموروفولوژي برنامه‌يزي محيطي ”    “
3 P3 محمدرضا عامري مطالعه ژئومورفولوژي حوضه آبريز خزرن و كاربرد آن در برنامه‌ريزي محيطي مهر 83 دكتر زنگنه اسدي دكتر انتظاري ”     “ ”    “
4 P4 طاهره مطلوبي توسعه پايدار دشت سبزوار با تأكيد بر نقش پديده‌هاي ژئومورفولوژي در بهره‌برداري بهينه از منابع آب و خاك شهريور 84 دكتر زنگنه دكتر اميراحمدي ”    “ ”    “
5 P5 فاطمه مهري ارزيابي تنگناها و پتانسيل‌هاي محيطي مؤثر بر توسعه فيزيكي شهر سبزوار شهريور 83 دكتر زنگنه دكتر اميراحمدي ”    “ ”    “
6 P6 هادي كراچي بررسي بیولوژيك پروانه بذرخوار تاغ و شپشك سفيد تاغ در منطقه سبزوار  ارديبهشت 73 دكتر عادلي دكتر اميرحمدي محيط زيست دانشگاه تهران
7 P7 زهرا قليچي‌پور بررسي تغييرات درون‌گونه‌اي كبك در رشته كوه‌هاي البرز و زاگرس تير 86 دكتر كيابي دكتر اميراحمدي ”    “ ”    “
8 P8 علي جهانفر كاربرد مدل AHP در پهنه‌بندي سيل مطالعه موردي (خلاور اسلام‌آباد غرب) شهريور 87 دكتر اميراحمدي مهندس حصاري جغرافياي طبيعي ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي محيطي دانشگاه تربيت معلم سبزوار 

 

9 P9 عليرضا سليماني خيبري تقريب‌هايي براي سيستم‌هاي صف‌بندي در تحليلي‌هاي غير ماركوفي  پاييز 70 دكتر شاهكار ”    “ آمار دانشگاه فردوسي مشهد
10 P10 محمد ناصري بررسي توان‌ها و تنگناهاي اكوتوريسم شهرستان اسفراين زمستان 84 دكتر انتظاري دكتر اميراحمدي جغرافياي طبيعي ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي محيطي دانشگاه تربيت معلم سبزوار
11 P11 اكرم برزنوني امكان سنجی انرژي باد در منطقه سبزوار تير 91 دكتر انتظاري مهندس علي‌آبادي اقليم‌شناسي در برنامه‌ريزي محيط جغرافيا دانشگاه حكيم سبزواري
12 P12 نسرين كلاته‌سيفري روند توسعه روستاي در دهستان بيهق زمستان 83 دكتر سيدمحمود علوي مهندس علي‌آبادي ”    “ دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
13 P13 علي‌اكبر عنابستاني جايگاه صنايع كوچك در بهره‌وري‌هاي اقتصادي روستا ـ مطالعه موردي حوزه ريوند ـ مهر سبزوار 76 ـ 75 دكتر لنگرودي دكتر احمديان جغرافيا و برنامه‌ريزي روستاي دانشگاه فردوسي مشهد
14 P14 محمد زنگنه اسدي پژوهش‌هاي ژئومورفولوژي در دامنه شمالي سهند (حوضه آبريز ليقعان) 1369 دكتر خيام دكتر احمديان جغرافيا دانشگاه تبريز
15 P15 عباس پهلواني ارزيابي زيستگاه قوچ و ميش پارك ملي گلستان پاييز 76 دكتر حسن‌زاده مهندس مجنونيان محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس 

 

 

16 P16 رويا عسگري بررسي اثر يك فعاليت شديد هوازي بيشينه بر ميزان ايمونوگلوبين و سيستم بيگانه‌خواري در مردان ورزشكار تابستان 73 دكتر ميرشفيعي ”    “ تربيت بدني دانشگاه تهران 

 

 

17 P17 اكرم برغمدي بررسي و ارزيابي شاخص‌هاي زيست اقليمي مؤثر بر آسايش انسان مهر 89 دكتر باعقيده دكتر اميراحمدي جغرافياي طبيعي ـ اقليم شناسي دانشگاه تربيت  معلم سبزوار
18 P18 محمد اجزاء شكوهي نقش صنايع روستايي در توسعه روستا (نمونه بخش بايگ تربت‌حيدريه) 68 ـ 67 دكتر سعيدي دكتر شكوئيدكتر طالب جغرافیای انسانی ـ  مدري دانشگاه تربيت مدرس
19 P19 محمدعلي بزرگي بررسي ژئومورفولوژي حوضه آبي طاغات و نقش آن در توسعه اقتصادي ناحيه‌مذكور 1383 دكتر زنگنه اسدي دكتر زنگنه جغرافياي طبيعي ژئومورفولوژي  برنامه‌ريزي محيطي دانشگاه تربت معلم سبزوار
20 P20 زكيه  كريمي بررسي ژئومورولوژي حوزه آبريز نوده ـ كياد ـ و نقش آن در توسعه اقتصادي منطقه با استفاده از RS و GIS پاييز 86 ”    “ مهندس سديدي ”    “ ”    “
21 P21 امان‌محمد قرنجيك تحولات ژئومرفولوژيكي حوضه آبريز گركاندود در كواترنر زمستان 86 دكتر انتظار دكتر اميراحمدي ”    “ ”    “
22 P22 غلامعلي بهاري نقشه سازنده‌هاي كارستي حوزه كارده در تأمين آب شرب شهر مشهد زمستان 83 دكتر ولايتي دكتر زنگنه اسدي ”    “ ”    “
23 P23 علي قربانپور پهنه‌بندي خطر زمين لغزش حوضه چرمله با استفاده از GIS تابستان 84 دكتر ملكي دكتر انتظاري ”    “ ”    “
24 P24 اسماعيل فغاني بررسي ژئوموفولوژي حوضه آبريز چهلمير درگز و اهميت آن در برنامه‌ريزي محيطي بهار 84 دكتر زنگه اسدي دكتر انتظاري ”    “ ”    “
25 P25 علي كريم‌دوست بررسي روش‌هاي كم متداول در ارزيابي فرسايش آب حوضه تابستان 86 ”    “ مهندس سديدي ”    “ ”    ” 

 

 

 

26 P26 سليمان واحد بررسي تحولات ژئومورفولوژي منطقه جنت‌آباد جنگل تربت‌حيدريه با استفاده از اطلاعات ماهواره‌اي و GISبا كاربرد آن در برنامه‌ريزي مديريت صنايع طبيعي آبان 83 ”    “ مهندس شيرمحمدي ”    “ ”    “
27 P27 سيد يوسف آزادمنجيري امكان سنجی قابليت‌ها و تنگناها‌ي اكوتوریسم در شهرستان سبزوار ارديبهشت 85 دكتر توفيقي دكتر انتظاري ”    “ ”    “
28 P28 فاطمه فتحي ارزيابي توان‌ها و تنگناهاي اكوتوريسم شهرستان نيشابور زمستان 1386 دكتر توفيقي دكتر انتظاري ”    “ ”    “
29 P29 ليلا باغبان‌قله مفاهيم زيرساختمان‌ ژئومرفولوژيكي حوضه آبريز كشف‌رود از ديدگاه اكوتوريسم (مطالعه موردي منطقه اخلمد) زمستان 1383 دكتر زمرديان دكتر توفيقي ”    “ ”    “

 

 

رديف كد طرح مجري طرح عنوان طرح تعداد نسخه موجود سال تصويب تاريخ خاتمه
1 T72 دكتر شهرام بهرامي بررسي تأثير عوامل ژئومورفولوژي و زمين‌شناسي بر آب‌هاي زيرزميني دشت قلعه شاهين 1389 1390
2 T31 دكتر رضا طيبي امكان سنجی وجود عناصر آهن و كروم در برخي منابع آب زيرزميني محدوده معقابل غني كروميت شمال غرب استان خراسان رضوي 1386
3 T55 دكتر محمد باعقيده بررسي و تعيين منابع رطوبتي حوضه‌هاي اترك و گرگانرود 1389
4 T48 دكتر شهرام باعقيده بررسي نقش اشكال و فرآيندهاي ژئومرفولوژي در تشكيل پلاسمه‌ها (طلا، الماس، و ديگر پلاسما)
5 T41 دكتر رضا طيبي مطالعه تمركز و پراكندگي اكسيد عناصر اصلي، نيكل و كبالت در كانسارهاي كروميت رشته افيولتي در سبزوار 1388
6 T23 دكتر عليرضا حميديان مطالعه و بررسي عملكرد دانشگاه به توسعه شهري ـ منطقه‌اي نمونه موردي شهرستان سبزوار 1386
7 T67 دكتر محمد باعقيده ارزيابي نقش اعتبارات دولتي در احياء و مرمت قنات‌ها 1389
8 T13 دكتر ارفعي‌مقدم بررسي ميزان رضايت‌مندي شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم و علوم پزشكي سبزوار و عوامل مؤثر بر آن 1381
9 T8 دكتر عليرضا حميديان بررسي علل عدم رشد مناسب صنعت در شهرستان سبزوار 1383
10 T70 دكتر محمد باعقيده بررسي تحليل سينوپتيكي بارش‌هاي ايام شيشه در استان خراسان رضوي 1389
11 T68 دكتر محمد سلماني‌مقدم تحليل تأثير عوامل ژئومورفولوژي در تشديد خطر زلزله در شهر كرند غرب 1390
12 T64 دكتر محمد باعقيده تحليل رسينوپتيكي يخبندان‌هاي استان خراسان رضوي 1389
13 T117 دكتر ابراهيم استاجي سم: كهن‌ترين و اقتصادي‌ترين سازه‌ي بشر 1390 1391
14 T27 دكتر علي‌اكبر عنابستاني طرح تناسب امكانات و چارت موجود با نيازهاي شهرستان در فرمانداري‌ و ساير ادارات 1385
15 T52 دكتر ابوالقاسم اميراحمدي تهيه اطلس نقشه‌هاي ژئومورفولوژي شهرستان سبزوار
16 T91 دكتر ابوالقاسم اميراحمدي بررسي نقش عوارض ژئومورفولوژي بر امنيت مرزهاي شرقي (مرز يزدان تابع سرخس( 20/1/90 10/10/90
17 T47 دكتر يعقوب زنگنه ارزيابي انطباق نظريه‌ي اصالت بخشي بر فرآيند نوسازي بافت قديمي شهرها
18 T19 دكتر علي‌اكبر عنابستاني مطالعات سامان‌دهي فضايي سكونت‌گاه‌هاي روستايي شهرستان سبزوار 1387
19 T13 دكتر عليرضا انتظاري تجزيه و تحليل خشكسالي‌ها و ترسالي‌هاي استان  خراسان 1383
20 T17 دكتر يعقوب زنگنه سبزوار و حوزه‌هاي نفوذ تجاري آن (با تأكيد بر داد و ستد محصولات كشاورزي) 1383
21 T11 دكتر نوريه رياضي بررسي مطالعه و  عوامل مؤثر در ميزان گرايش دانشجويان به مد و خودآرايي 1384
22 T16 دكتر محمد اجزاءشكوهي مطالعه و زمينه‌ها و اولويت‌هاي سامان‌دهي و بهسازي كوي گلستان 1383
23 T120 دكتر مختار كرمي تعيين خرده‌ نواحي اقليم در استان خراسان رضوي 1392

 

رديف كد طرح مجري طرح عنوان طرح تعداد نسخه موجود سال تصويب سال خاتمه
1 D1 جواد طيبي كارگر بررسي عوامل مؤثر بر رشد جرائم و بزهكاري اجتماعي در شهرستان سبزوار طي سال‌هاي 65 تا 75 1376
2 D2 رويا عسگري ـ سعيد رضايي بررسي اثر  يك دوره فعاليت منظم و ورزشي با شدت متوسط به كارآيي سيستم ايمني در پسران دانشجو 1380
3 D3 دكتر محمدرضا حامدي‌نيا ـ سعيد رضايي ارتباط آمادگي قلبي ـ عروقي فعاليت بدني و درصد چربي بدن با برخي از عوامل خطرزايي قلبي ـ عروقي در اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار
4 D4 دكتر محمدرضا حامدي‌نيا بررسي استفاده از مواد كمكي نيروافزا، نگرش به اين‌موادوعوارض‌جانبي‌آنها‌در‌اندام‌پرورهاي‌دانشگاه‌هاي‌شهرستان‌سبزوار 1383
5 D5 دكتر عليرضا حسيني كاخك مطالعه پاسخ حاد و تأخيري لپتين و ليپوپروتئين ليپاز بافتي به يك جلسه تمرين استقامتي در رشته‌هاي نرويستار 89 90
6 D6 دكتر علي گلستاني ـ دكتر محمدرضا حامدي‌نيا مقايسه كيفيت زندگي مربوط به تندرستي بين اعضاي هيأت علمي فعال و غيرفعال از نظر بدني در دانشگاه‌هاي سبزوار
7 D7 طرح جامه ناحيه‌ي نيشابور ـ جلد سوم تجزيه و تحليل و استننتاج از بررسي‌ها
8 D8 دكتر علي‌اكبر عنابستاني مطالعات اقتصادي ـ اجتماعي، طرح توسعه آبخوانداري سبزوار 1380
9 D9 مهندسين مشاور زيست‌كاوش طرح تفصيلي مشهد سبزوار (وضع موجود) گزارش مرحله‌ي اول 1383
10 D10 ”            “ طرح جامع ناحيه نيشابور ـ جلد دوم ـ مطالعات ناحيه بخش اول
11 D11 ”            “ طرح جامع ناحيه‌ي نيشابور ـ جلد دوم ـ مطالعات ناحيه بخش دوم
12 D12 مجيد ثنايي طرقبهدكتر علي‌اكبر عنابستاني مطالعات اقتصادي ـ اجتماعي دشت (ابوالخازن ـ قاسم‌آباد) 1375
13 D13 مهندسين مشاور زيست‌كاوش طرح تفضيلي مشهد سبزوار گزارش مرحله دوم
14 D14 مهندس حسن استاجي طرح گردشگري منطقه دلبر ـ جلد اول (شناخت)
15 D15 شهرداري سبزوار توسعه‌ي گردشگري شهر سبزوار 1385
16 D16 مطالعه آبخيزداري حوزه تازه قلعه شهرستان بجنورد ـ مطالعات اجتماعي ـ اقتصادي 1381
17 D17 شركت خدمات‌مهندسي‌جهاد مطالعات مديريت منابع طبيعي حوزه آبريز رودخانه كالشور جنوبي ـ جلد چهارم 1378
18 D18 ”            “ ”            ” ـ جلد هفتم 1378
19 D19 ”            “ ”            ” ـ جلد نهم 1378
20 D20 مهندس حسن استاجي طرح گردشگري منطقه‌ي دلبر ـ جلد سوم ـ برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك 1385
21 D21 ”            “ طرح جامع ناحيه نيشابور ـ جلد سوم ـ تجزيه و تحيل و استنتاج از بررسي‌ها
22 D22 شركت مهندسين مشاورساز مطالعات مرحله دوم اجراي آبخيزداري ـ زيرحوزه در پرچين ـ اسفراين از حوزه آبخيز بيدوار ـ 1380
23 D23 شركت خدمات‌مهندس جهاد مطالعات مديريت منابع طبيعي حوزه آبريز رودخانه كالشور جنوبي (جلد12 و 13) 1378
24 D24 شركت مهندسين مشاورساز آب شرق مطالعات مرحله دوم اجراي آبخيزداري ـ زير حوزة دوآب از حوزه آبخيز بارزو (جلد هشتم) 1380
25 D25 سازمان جهاد سازندگي خراسان مطالعات طرح آبخيزداري زير حوزه‌ي كالچه ا زحوزه آبخيز روس رود خراسان جلد هفتم 1379
26 D26 شركت مهندسين مشاورساز آب شرق مطالعات شناسايي عرصه‌هاي مناسب و مستعد بهره‌وري از سيلاب در استان خراسان 1377
27 D27 بخش تحقيقات حفاظت‌ خاك و آبخيزداري طرح بهره‌برداري از سيلاب‌هاي منطقه بهاريه شهرستان كاشمر 1375
28 D28 دكتر علي‌اكبر عنابستاني مطالعات طرح بيابان‌زدايي منطقه درونه شهرستان بردسكن 1382
29 D29 شهرداي مشهد طرح ساماندهي روستاهاي ويراني، چاه خاصه و ده‌نو 1383
30 D30 طرح جامع سبزوار (توسعه تاريخي و سيماي شهر)
31 D31 دفتر فني مهندسين مشاور طرح جامع و طرح تفضيلي شهر سبزوار 1355
32 D32 ”           “ طرح جامع سبزوار ـ خلاصه و گزارش
33 D33 معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي امور اقتصادي گزارش اقتصادي ـ اجتماعي ـ استان گيلان 1378 1379
34 D34 مهندسان مشاور برنامه‌ريزي شهرساز و معمار طرح احياء و بهسازي بافت تاريخي كاشان
35 D35 معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي گزارش اقتصادي و اجتماعي استان مازندران 1379
36 D36 خلاصه و نتيجه‌گيري گزارشات طرح منطقه‌‌اي مازندران و گيلان
37 D37 شركت مهندسين مشاور‌ساز آب شرق مطالعات نيمه تفصيلي كانون عشايري درونه (شهرستان بردسكن) 1378
38 D38 شهرداري سبزوار توسعه گردشگري شهر سبزوار 1385
39 D39 طرح جامع سبزوار-جلد4
40 D40 جواد طبيي كارگر بررسي وظايف روابط عمومي‌ها و ارزشيابي‌ عملكرد آنها 1386
41 D41 جواد طبيعي شنسايي نوع شبهات دانشجويان، سطح‌بندي و مطالعه همبستگي‌هاي آنها 1385
42 D42 دكتر رضا طيبي ارائه يك روش سريع و آسان براي آناليز بار كوره‌ي برنج در صنايع ريخته‌گري 1381
43 D43 دكتر حسين روحي بررسي نظري كمپلكس XO3 تشكيل شده در واكنش اتم‌هاي (Br, cl, f) بلمولكول اوزون: يك مدل‌سازي استرتوسفري 1383
44 D44 دكتر سيدابوالفضل علويدكتر سهراب عفتي حل مسائل كنترل بهينه با قيدهاي حالت سيستم‌هاي پارامتري توزيعي با استفاده از نظريه اندازه 1381
45 D45 دكتر هادي عربشاهي بررسي خواص ترابري الكترونهاور ساختارهاي و ورتسايت وزينگ بلند EAN در حد ميدان‌هاي الكتريكي مصف
46 D46 دكتر رضا  طيبي سنتز، شناسايي، و بررسي اسپكتروسكوپي طيب IR كمپلكس‌ كريس (تري‌بوتيكل فسفاتو) هگزا (مو ـ استاتو) ـ‌ موتري اكتو ـ تري
47 D47 دكتر شعبان رضا قرباني تأثير ناخالصي‌هاي خنثي CA-PR و CA-TH روي خواص حالت عادي ابررساناهاي 123 ـ ND 83
48 D48 محمدرضا آهنچيان بررسي وضعيت دروس علوم تربيتي در برنامه آموزشي دانشگاه تربيت معلم سبزوار 1371 1372
49 D49 دكتر محمود امين‌طوسي بررسي امكان خودكارسازي برنامه‌ريزي هفتگي دروس در دانشگاه‌ها 1382
50 D50 دكتر عبدالمجيد ارفعي‌مقدم بررسي اعتباريابي آزمون امتحان TAQ ساراسون و رياضي و مطالعه ميزان اضطراب رياضي دانشجويان در دانشگاه تربيت معلم سبزوار 1385 

 

51 D51 دكتر محمد يميني رابطة عوامل خانوادگي و آموزشگاهي با هراس از مدرسه دانش‌آموزان پايه اول و دوم ابتدايي در شهرستان سبزوار 1375
52 D52 دكتر ابوالقاسم اميراحمدي بررسي علل افت آب‌هاي زيرزميني دشت جوين سبزوار و ارائه راه‌حل‌هاي كاهش آن 1378
53 D53 ”          “ بررسي علل افت آب‌ةاي زيرزميني دشت جوين و ارائه راه‌حل‌هاي كاهش آن 1376
54 D54 دكتر زنگنه اسدي امان سنجی و مكان‌يابي درياچه مصنوعي كال‌شور سبزوار 1381
55 D55 دكتر عنابستاني آبخوان‌داري دشت سبزوار 1382
56 D56 دكتر عليرضا انتظاري اقليم خراسان 1374
57 D57 دكتر رستگار پوياني مطالعه خزندگان دوزيستان و ماهيان آب شيرين مناطقي از غرب استان خراسان
58 D58 مهندس هادي كراچي شناسايي و تشكيل هارباريوم گياهان صنعتي و دارويي جنوب سبزوار بخش ششتمد 1378
59 D59 دكتر عباس پهلواني تكثير گونة نادر جانوري جبير در محل منطقه شيراحمد سبزوار با هدف جلوگيري از انقراض نسل جديد 1381 1382
60 D60 دکترشعبان رضاقربانی مطالعه ی پدیده ی گرماالکتریسیته در ابررساناهایY(CATH)-123 1383
61 D61 دکتررضاطیبی بررسي مواد تشكيل دهندة VITEX PSEUDO-NEGUNDO در منطقه سبزوار 1384
62 D62 جوادطیبی بررسی آشنایی مردم بامفاهیم ارزشی میزان مطلوبیت آنها 1387
63 D63 جوادطيبي مطالعه وبررسی ویژگی های جامعه شناختی بیکاران 1387