عبدالمجيد ارفعي مقدم


                                        
 

رزومه عبدالمجيد ارفعي مقدم:

 

سوابق تحصیلی

 
مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا توسعه اجتماعی پوترای مالزی 1393
کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 1376
کارشناسی علوم اجتماعی تهران 1370
 
عنوان پایان نامه ارشد
نقش پژوهش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (1376)
عنوان تز دکترا
اثرات چهانی شدن در توسعه اجتماعی ایران بین سالهای 1980 – 2010

 

 

سوابق آموزشی

 
    مقطع دانشگاه
1 1377 تا کنون کارشناسی حکیم سبزواری
2 1377 تا 1387 کارشناسی پیام نور سبزوار
3 1383 تا 1387 کارشناسی پیام نور مشهد
4 1382 تا 1383 کارشناسی پیام نور اسفراین
5 1393   کارشناسی دانشگاه آزاد سبزوار
6 1393 کارشناسی پیام نور سبزوار

 

سوابق پژوهشی:

 
کتاب

 

كارنامه پژوهشي دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 

1382

 

مقاله داخلی

 
مقاله اطلاعات نشر رتبه
1

نقش پژوهش در توسعه اقتصادي كشور

 

رهیافت شماره 24 1380
2

نقش پژوهش در توسعه اجتماعی كشور

 

رهیافت شماره 27 1381
3 شناسایی موانع شرکت زنان 50 – 20 ساله شهرستان سبزوار در فعالیت های ورزشی پژوهشنامه علوم ورزشی شماره 6 1386
 

مقالات خارجی

 
2012 Elixir Soc. Sci. 43  6643-6649 Social Science Journal Three of concepts: Modernism, Postmodernism and globalization 1

 

2012

doi:10.5430/rwe.v3n1p54 Journal Research in World Economy Globalization and Economic Growth: A Case Study in A Few Developing Countries (1980-2010). 2

2012

 

;  lixir , Journal of Social Studies (52) Journal of Social Studies Globalization, Income and Human development index: Experience of Iran 3
 

 

همایش های داخلی:

 
  همایش زمان و مکان
1 نقش پژوهش در توسعه اقتصادي و اجتماعي و انساني كشور اولين كنفرانس بررسي مسايل پژوهشي كشور 

1378

مرکز تحقیقات علمی کشور

2 مجری كنگره حكيم سبزواري 1372 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
3 مجری سمينار علامه طباطبائي 1373 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
4 مجری سمينار بررسي مسائل جمعيتي 1373 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
5 مجری سمينار بررسي سبزوار توانمنديهاي توسعه آن 135 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
6 مجری سمينار بررسي تقسيم استان خراسان 1376 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
7 مدعو

شركت در سمينار ابعاد جامعه شناختي جامعه مدني

( انجمن جامعه شناسي ) 

1377 دانشگاه مازندران
8 مدعو سمينار رشد و توسعه 1383 موسسه پژوهش و برنامه ريزي ( سازمان مديريت )
9 مدعو سمينار بهره وري آموزش عالي  1379
 

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

 
عام خاص
1

علوم اجتماعی / جامعه شناسی

 

توسعه اجتماعی / جهانی شدن / جامعه شناسی سازمانها / جامعه شناسی آموزش و پرورش  

 

 

عضویت در انجمن های علمی :

 
انجمن سمت تاریخ

جامعه شناسی ایران

 

عضو 1380 تاکنون
 

کارگاه آموزشی:

 
ر نام دوره آموزشی  نام دوره آموزشی
1 كارگاه آموزشي كاربرد آمار در روش تحقيق Spss 1381 دانشگاه 
2 كارگاه آموزشي روش تحقيق 1381 دانشگاه
3 كارگاه آموزشي زبان انگليسي تافل 1381 دانشگاه
4 كارگاه آموزشي زيان انگليسي مكالمه   1381دانشگاه
5 كارگاه آموزشي آشنايي با اينترنت 1381دانشگاه
6 كارگاه آموزشي روش تحقيق در علوم پايه 1382 دانشگاه
7 كارگاه آموزشي روشها و فنون تدريس 1382 دانشگاه
8 كارگاه آموزشي آشنايي با اينترنت پيشترفته 1382 دانشگاه
9 كارگاه آموزشي طراحي صفحاب وب 1383 دانشگاه
10 كارگاه آموزشي spss  پيشرفته 1383 دانشگاه
11 كارگاه آموزشي كاربرد نظريه در تحقيق 1383 دانشگاه
12 كارگاه آموزشي پايگاههاي اينترنتي 1383 دانشگاه
13 Malaysia : UPM (November  2009) Structural Equation Modeling (SEM)
14 Malaysai : UPM (May  2009) Ethics and Legal Issues in Journal Publications
15 Malaysia : UPM ( October 2009) Meta Analysis
16 Malaysia : UPM  (August 2009) Research Proposal Development
 

طرح و پروژه هاي پژوهشي:

 
مدت محل اجرا عنوان طرح يا پروژه رديف
تا تاريخ از تاريخ
1382 1381 دانشگاه حکیم سبزواری بررسي ميزان رضايت مندي شغلي كاركنان دانشگاه تربيت معلم سبزوار ( مجری) -1
 1381

1380

 

دانشگاه حکیم سبزواری طرح پژوهشي مطالعه زمينه ها و اولويتهاي ساماندهي و بهسازي كوي گلستان سبزوار ( همكار طرح)   2-
1385 1384 دانشگاه حکیم سبزواری بررسي موانع ورزشي زنان سنين 50 – 20 سال شهرستان سبزوار  ( همکار طرح  ) 3-
1385 1384 دانشگاه حکیم سبزواری بررسي طرح راهبردي ساماندهي حاشيه ي شهر سبزوار  (  همکار طرح ) 4-
1385 1384 دانشگاه حکیم سبزواری طرح پژوهشي بررسي عملكرد انجمن هاي علمي ، ادبي و فرهنگي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار (مجری ) 5-
1386 1385 دانشگاه حکیم سبزواری طرح پژوهشي بررسي و مطالعات ميزان اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار قبل از امتحان در دورس رياضي  (مجری) 6-
1387 1386 دانشگاه حکیم سبزواری یک پیمایش از سرمایه اجتماعی در سه شهر خراسان رضوی (مشهد ، سبزوار و نیشابور ) مجری 7-
1394 1393

دانشگاه حکیم

 

در دست اقدام

سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاهها ی سبزوار و مشهد (1393) (مجری) 8
  1393

دانشگاه حکیم

 

در دست اقدام

بررسی نقش برنامه های درسی پنهان در آموزش عالی همگانی بر گسترش  روحیه فمینیستی (مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاههای آزاد و دولتی شهر سبزوار ) (مجری) 9
 

تدریس دروس

 
ردیف نام درس مقطع سال تحصیلی نام مؤسسه یا دانشگاه
1 مبانی جامعه شناسی کارشناسی 1377 تا 1387 دانشگاههای تربیت معلم سبزوار – پیام نور سبزوار – پیام نور مشهد – پیام نور اسفراین
2 روش تحقیق کارشناسی 1377 تا 1387

دانشگاههای تربیت معلم سبزوار – پیام نور سبزوار – پیام نور مشهد – پیام نور اسفراین

 

3 جامعه شناسی آموزش و پرورش کارشناسی 1380 تا 1387 دانشگاههای تربیت معلم سبزوار
4 جامعه  شناسی سازمانها کارشناسی 1380 تا 1387 پیام نور سبزوار – پیام نور مشهد – پیام نور اسفراین
5 تغییرات اجتماعی کارشناسی 1380 تا 1387 پیام نور سبزوار – پیام نور اسفراین
6 بررسی مسایل اجتماعی کارشناسی 1383 تا 1387 پیام نور مشهد
7 آسیب شناسی اجتماعی کارشناسی 1379 تا 1387 دانشگاه پیام نور سبزوار
8 روش تحقسق نظری و عملی کارشناسی 1393 دانشگاه پیام نور سبزوار
 9 مبانی جامعه شناسی کارشناسی 1393 دانشگاه آزاد سبزوار
10 مبانی جامعه شناسی کارشناسی 1392 – 1393 دانشگاه حکیم سبزواری

 

 

سوابق امور اجرايي و پژوهشي :

 

1 – عضو شوراي پژوهشي دانشگاه از سال 1370 لغايت 1373

2 – مدير اجرايي مجله پژوهشي دانشگاه از سال 1377 لغايت 1378

3 – عضو شوراي پژوهشي مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي از سال 1380 تا 1387

4 – عضو كميسيون آموزشي و پژوهشي دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه به مدت يك سال 1380

5 – عضو كميته بهره وري دانشگاه 1380

6 – نماينده حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي و عضو ستاد اجرايي همايش هاي دانشگاه 1381

7 – مدير اجرايي مجله مطالعات جغرافيايي 1383

8 – مسئول دبيرخانه نظام پيشنهادات و دبير كميسيون بهره وري و تحول اداري دانشگاه 1383

9 – عضو شوراي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني 1382

10 – مسئول و مجري كارگاههاي آموزشي دانشگاه بر اساس حكم معاون آموزشي و پژوهشي 1381

11 – عضو كميته برنامه ريزي دانشگاه بر اساس سرپرست دانشگاه 1372

12 – مسئول پي گيري ايجاد مركز پژوهشي علوم جغرافيايي و اجتماعي دانشگاه و راه اندازي مركز پژوهشی 1375

13 – مسئول پي گيري مجله پژوهشي دانشگاه بر اساس حكم معاون آموزشي و پژوهشي  1376

14 – مسئول پي گيري و راه اندازي مجلات پژوهشي دانشگاه 1384

15 – مسئول راه اندازی مجله مطالعات علوم اجتماعی 1393

16 – عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی دانشگاه 1393