مدیرگروه


                                     jafari1
 

سخن مدير گروه:

 

رزومه دکتر تيمور جعفري

 

سوابق تحصيلي:

 
رديف مقطع تحصيلي رشته گرايش محل تحصيل تاريخ اخذ مدرک معدل
1 کارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي ژئومورفولوژي دانشگاه تهران 20/09/1379 26/17
2 دکتراي تخصصي(Ph.D) جغرافياي طبيعي ژئومورفولوژي دانشگاه تهران 09/04/1386 66/17
 

سوابق پژوهشي:

 
رديف عنوان طرح يا پروژه مسئوليت کارفرما سال
1 طرح هادي روستاي سياه کله (شهرستان دورود) مدير پروژه بنياد مسکن انقلاب اسلامي لرستان 1384
2 بررسي سيل گيري روستاي فرطان اسفراين و کنترل آن مشاور طرح بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي 1386
3 تعيين حد بحراني توسعه شهري در بخش شمالي شهر تهران همکار طرح شهرداري تهران 1386
4 مطالعات امکان سنجي منطقه نمونه ملي گردشگري باباامان بجنورد مشاور طرح سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي 1387
5 مطالعات امکان سنجي منطقه نمونه ملي گردشگري بش قارداش بجنورد مشاور طرح سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي 1387
6 مطالعات امکان سنجي منطقه نمونه استاني گردشگري بازخانه بجنورد مشاور طرح سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي 1388
7 مطالعات امکان سنجي منطقه نمونه استاني گردشگري پاقلعه بجنورد مشاور طرح سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي 1388
8 مطالعات امکان سنجي منطقه نمونه استاني گردشگري فيروزه بجنورد مشاور طرح سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي 1388
9 مطالعات امکان سنجي منطقه نمونه استاني گردشگري رئين بجنورد مشاور طرح سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي 1388
10 طرح هادي روستاي سندل آباد از توابع بخش مرکزي بجنورد مشاور طرح بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي 1388
11 طرح هادي روستاي کلاته ياوري از توابع بخش مرکزي بجنورد مشاور طرح بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي 1388
12 پهنه بندي زمين لغزش حوضه رودخانه قره چاي(خراسان شمالي) مشاور پايان نامه ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم زمين 1388
13 ارزیابی توانهای محیطی دهستان حسین آباد در توسعه پايدار بخش مرکزي شهرستان شوش مشاور پايان نامه ارشد دانشگاه پيام نور خراسان رضوي- واحد فريمان 1387
14 تحليل فضايي- مکاني تغييرات الگوي کشت در توسعه پايدار روستايي(نمونه موردي: دهستان بيزکي شهرستان چناران) مشاور پايان نامه ارشد دانشگاه پيام نور خراسان رضوي- واحد فريمان 1387
15 بررسي ارتباط ويژگيهاي ژئومورفولوژی و قابلیت سیل خیزی با استفاده از GIS (مطالعه موردي: دشت بجنورد) استاد داور طرح دانشگاه پيام نور خراسان شمالي- واحد بجنورد 1388
16 راهنماي کامل واژگان ضروري براي تافل (TOEFL) با فلش کارت مترجم اصلي انتشارات سرواد تهران 1388
17 کتاب 1100 واژه و فلش کارت های Interchange مترجم اصلی انتشارات دیرین نگار 1390
18 تهيه طرح پيشنهادي تاسيس منطقه نمونه گردشگري بين المللي اکو (ECO) در استان خراسان شمالي همکار طرح اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي 1389
19 کتاب درسی سال دوم متوسطه «استان شناسی خراسان شمالی» مؤلف اصلی بر اساس ابلاغ شماره 66/26041/791 مورخه 30/05/1390 سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش 1392
20 کتاب درسی «علوم اجتماعی» دوره انتقال نهضت سواد آموزی مؤلف بخش جغرافیا بر اساس ابلاغ شماره 66/37753/791 مورخه ی 30/05/1390 سازمان نهضت سواد آموزی کشور 1391
21 بام های سبز و بادگیرهای سنتی طرحی برای بهینه سازی مصرف آب و انرژی در معماری سنتی مجری طرح معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس قرارداد شماره 19354/د90 مورخ 06/09/1390 1390
22 رودخانه های مرزی خراسان شمالی مجری طرح مدیریت آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز خراسان شمالیبر اساس قرارداد شماره 7147/6660 1391
23 بررسی مخاطرات زیست محیطی خراسان شمالی مجری طرح مدیریت آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی در حال انجام
24 تحلیل داده های جغرافیای طبيعي با استفاده از نرم افزار ILWIS 3.3Analysis Of Physical Geography Data by ILWIS 3.3 مؤلف مرکز پژوهشي علوم جغرافيايي دانشگاه حکيم سبزواري 1392
25 بررسي تأثير ژئومورفولوژي تکتونيک بر اکتشاف مخازن هيدروکربني زاگرس فارس استاد مشاور پايان‌نامه ارشد دانشگاه حکيم سبزواري(دانشکده‌ي جغرافيا و علوم محيطي) 1391
26 تحليل ناپايداري دامنه‌اي شهرک قره‌چاي از توابع شهرستان مانه و سملقان و راهکارهای مناسب جهت ایمن سازی آن استاد راهنماي پايان‌نامه ارشد دانشگاه حکيم سبزواري(دانشکده‌ي جغرافيا و علوم محيطي) 1393
27 بررسي پتانسيل‌هاي ژئومورفوتوريسم شهرستان شيروان استاد مشاور پايان‌نامه ارشد دانشگاه حکيم سبزواري(دانشکده‌ي جغرافيا و علوم محيطي) در حال انجام
28 ژئومورفولوژي شهري شيروان استاد راهنماي پايان‌نامه ارشد دانشگاه حکيم سبزواري(دانشکده‌ي جغرافيا و علوم محيطي) در حال انجام
29 بررسي الگوي مسکن و عوامل محيطي اثرگذار در منطقه‌ي جرگلان استاد مشاور پايان‌نامه ارشد دانشگاه پيام نور(واحد گنبد‌ کاووس) در حال انجام
30 ارزيابي فرسايش در سازندهاي لُسي استان گلستان با روش دندروژئومورفولوژي استاد راهنماي رساله‌ي دکتري دانشگاه حکيم سبزواري(دانشکده‌ي جغرافيا و علوم محيطي) در حال انجام
31 مخاطرات محیطی در خراسان شمالی مؤلّف معاونت عمرانی استانداری خراسان شمالی در حال انجام
 

مقالات علمي و پژوهشي:

 
رديف عنوان مقاله محل ارائه سال
1 ارزيابي عوامل موثر در وقوع زمين لغزش دامنه هاي شمالي آلادغ و پهنه بندي آن با مدل LIM مجله پژوهشهاي جغرافيايي 1387
2 قابليت سنجش از دور حرارتي در شناسايي مخاطرات طبيعي و مديريت آن سمينار محيط زيست و مخاطرات طبيعي 1386
3 مطالعه آماري عوامل و پهنه بندي خطر وقوع حرکات توده اي در حوضه رهکشي چناران فصلنامه زمين شناسي ايران 1387
4 ارزيابي ناپايداري دامنه‌اي و آسيب‌پذيري سکونتگاههاي در معرض خطر حرکات لغزشي (مطالعه موردي: روستاهاي دهستان‌ باباامان) مجله امداد و نجات تحت داوری
5 پهنه بندي پتانسيل خطر زمين لغزش در حوضه قره چاي با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي نشريه علمي- فني سپهر 1388
6 کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در رتبه بندي روستاهاي در معرض خطر زمين لغزش تهران- همايش ژئوماتيک 1389 1389
7 آميختگي مکانهاي مذهبي- فرهنگي، جاذبه هاي طبيعي و انسان ساخت با تاکيد بر توريسم(مطالعه موردي: مناطق جنوبي و جنوب شرقي شهر بجنورد) همايش حضور هنر اسلامي در جغرافياي استان خراسان شمالي 1389
8 روش هاي سازه اي مديريت سيلاب با توجه به قابليت هاي ژئومورفولوژيک در مناطق روستايي نشريه علمي- فني سپهر شماره 82 1391
9 مديريت منابع آب رودخانه‌هاي مرزي راهبردي براي توسعه‌ي پايدار مناطق مرزي خراسان شمالي همايش منطقه‌‌اي مرز، امنيّت و توسعه‌ پايدار 1392
10 سرمازدگي و راهبردهاي کاهش اثرات آن در مناطق مرزي خراسان شمالي همايش منطقه‌‌اي مرز، امنيّت و توسعه‌ پايدار 1392
11 بررسي نقش ژئومورفولوژي تکتونيک بر اکتشاف مخازن هيدروکربني زاگرس فارس(مطالعه موردي: طاقديس‌هاي خشت و نورا) مجله جغرافيا و برنامه‌ريزي محيطي 1392
12 موفقيّت‌های جدید در زمينه‌ي استفاده از انرژي خورشيدي نخستين همايش بين‌المللي انرژي خورشيدي- دانشگاه تهران 1393
13 ارزيابي کمّي فرسایش آبي خاک (مطالعه موردی: حوضه­ی آبخیز بدرانلو) مجله جغرافيا و برنامه‌ريزي محيطي تحت داوری
14 ارزیابی پتانسیل های اکوتوریستی منطقه گردشگری بش قارداش بجنورد با استفاده از مدل SWOT مجله فضای گردشگری 1393

 

سوابق آموزشي(تدريس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي):

 

رديف عنوان درس محل ارائه مقطع سال
1 اصول پردازش تصاوير ماهواره اي دانشگاه تهران کارشناسي ارشد 86-1385
2 کاربرد تصاوير ماهواره اي در مديريت شهري دانشگاه تهران کارشناسي ارشد 86-1385
3 زمين شناسي ايران دانشگاه تربيت معلم سبزوار کارشناسي 85-1384
4 نقشه ها و نمودارها در ژئومورفولوژي دانشگاه تربيت معلم سبزوار کارشناسي 85-1384
5 کاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت معلم سبزوار کارشناسي 85-1384
6 کاربرد کامپيوتر در جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه پيام نور- واحد فريمان کارشناسي ارشد 87-1386
7 مطالعات محيطي در برنامه ريزي روستايي دانشگاه پيام نور- واحد فريمان کارشناسي ارشد 87-1386
8 کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي روستايي دانشگاه پيام نور- واحد فريمان کارشناسي ارشد 87-1386
9 کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي روستايي دانشگاه پيام نور- واحد فريمان کارشناسي ارشد 88-1387
10 درآمدي بر سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي دانشگاه پيام نور- واحد فريمان کارشناسي ارشد 88-1387
11 مباني جغرافياي طبيعي تربيت معلم امام محمد باقر بجنورد کارشناسي 88-1387
12 اصول علم سنجش از دور دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 88-1387
13 ژئومورفولوژي ساختماني دانشگاه بجنورد کارشناسي 88-1387
14 روشهاي آماري در جغرافيا دانشگاه بجنورد کارشناسي 88-1387
15 نقشه خواني دانشگاه بجنورد کارشناسي 89-1388
16 مخاطرات طبيعي دانشگاه بجنورد کارشناسي 89-1388
17 جغرافياي خاکها دانشگاه بجنورد کارشناسي 89-1388
18 ژئومورفولوژي ديناميک(2) دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 89-1388
19 زمين شناسي ايران دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 89-1388
20 ژئومورفولوژي ايران دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 89-1388
21 مباني جغرافياي طبيعي تربيت معلم امام جعفر صادق بجنورد کارشناسي 89-1388
22 مباني هيدرولوژي دانشگاه بجنورد کارشناسي 89-1388
23 اصول کارتوگرافي دانشگاه بجنورد کارشناسي 89-1388
24 کاربرد کامپيوتر در جغرافيا تربيت معلم امام جعفر صادق بجنورد کارشناسي 89-1388
25 اصول و مباني سنجش از دور دانشگاه بجنورد کارشناسي 90-1389
26 کاربرد آمار در جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه بجنورد کارشناسي 90-1389
27 اصول و مباني هيدرولوژي دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 90-1389
28 مباني جغرافياي طبيعي تربيت معلم امام جعفر صادق بجنورد کارشناسي 90-1389
29 نقشه و نقشه خواني در جغرافيا تربيت معلم امام جعفر صادق بجنورد کارشناسي 90-1389
30 مقدمه ای بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) دانشگاه بجنورد کارشناسی 90-1389
31 اصول کارتوگرافی(نقشه کشی) دانشگاه پیام نور- واحد بجنورد کارشناسی 90-1389
32 مبانی اقلیم شناسی دانشگاه پیام نور- واحد بجنورد کارشناسی 90-1389
33 میکروکلیماتولوژی دانشگاه پیام نور- واحد بجنورد کارشناسی 90-1389
34 روستا(طرح های هادی- تفضیلی روستایی) دانشکده دارالفنون بجنورد کارشناسی 90-1389
35 نقشه خوانی دانشگاه پیام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
36 هیدروکلیماتولوژی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
37 مباني هيدرولوژي دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
38 مباني جغرافياي طبيعي تربيت معلم امام جعفر صادق بجنورد کارشناسي 1390-91
39 کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در جغرافیا تربيت معلم امام جعفر صادق بجنورد کارشناسي 1390-91
40 شناخت انواع سوانح دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کاردانی 1390-91
41 جغرافیای عمومی و اقلیم شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کاردانی 1390-91
42 کامپیوتر در جغرافیا دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
43 مبانی اقلیم شناسی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
44 تغییر اقلیم وپیامدهای آن دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
45 جغرافیای گردشگری ایران دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
46 فناوری اطلاعات(IT) دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
47 نقشه ها و نمودارهای اقلیمی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
48 کارتوگرافی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
49 اقلیم شناسی دینامیک دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
50 مبانی اقلیم شناسی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
51 نقشه ها و نمودارهای اقلیمی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
52 مبانی هیدرولوژی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
53 میکروکلیماتولوژی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
54 مبانی آب و هواشناسی2 دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
55 هیدرولوژی شهری دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
56 جغرافیای جهانگردی عمومی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
57 کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
58 مخاطرات طبیعی دانشگاه تربیت معلم سبزوار کارشناسي 1390-91
59 حفاظت خاک دانشگاه تربیت معلم سبزوار کارشناسي 1390-91
60 تغییرات محیطی دانشگاه تربیت معلم سبزوار کارشناسي 1390-91
61 ژئومورفولوژی مناطق خشک دانشگاه تربیت معلم سبزوار کارشناسي 1390-91
62 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
63 آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
64 روستا(طرح های هادی- تفضیلی روستایی) دانشکده دارالفنون بجنورد کارشناسی 1390-91
65 جغرافیای عمومی مرکز تربیت معلم امام جعفر صادق(ع) کارشناسی 1390-91
66 جغرافیای ناحیه ای ایران مرکز تربیت معلم امام جعفر صادق(ع) کارشناسی 1390-91
67 جغرافیای عمومی و اقلیم شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کاردانی 1390-91
68 شناخت انواع سوانح دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کاردانی 1390-91
69 پیشگیری و آمادگی مقابله با سوانح دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کاردانی 1390-91
70 نقشه خوانی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
71 جغرافیای جهانگردی عمومی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
72 مبانی هیدرولوژی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
73 آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
74 اقلیم شناسی ایران دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کارشناسی 1390-91
75 کارهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری کارشناسی 1390-91
76 مخاطرات طبیعی دانشگاه حکیم سبزواری کارشناسی 1390-91
77 انسان و محیط دانشگاه حکیم سبزواری کارشناسی ارشد 1390-91
78 پیشگیری از سوانح دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کاردانی 1390-91
79 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 1390-91
80 زمین در فضا دانشگاه فرهنگیان کارشناسی 1390-91
81 میکروکلیماتولوژی دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 92-1391
82 ارزيابي سوانح دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کارشناسي 92-1391
83 انديشه‌هاي نظري در ژئومورفولوژي دانشگاه حکیم سبزواری کارشناسی ارشد 92-1391
84 نقشه‌ها و نمودارهاي اقليمي دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 92-1391
85 اقليم‌شناسي آماري دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 92-1391
86 مباني زمين‌شناسي دانشگاه کوثر بجنورد کارشناسي 93-1392
87 انديشه‌هاي نظري در ژئومورفولوژي دانشگاه حکیم سبزواری کارشناسی ارشد 93-1392
88 مباني ژئومورفولوژي دانشگاه کوثر بجنورد کارشناسي 93-1392
89 نقشه‌خواني و تهيه‌ي نقشه‌هاي موضوعي دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کارشناسي 93-1392
90 برنامه‌ريزي شهري به منظور پيشگيري و کاهش اثر سوانح دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران کارشناسي 93-1392
91 مباني آب‌و‌هواشناسي 2 دانشگاه پيام نور- واحد بجنورد کارشناسي 93-1392
92 جغرافياي عمومي دانشگاه فرهنگيان کارشناسي 93-1392
93 مسائل و مشکلات جغرافيايي عصر ما دانشگاه فرهنگيان کارشناسي 93-1392
 

شرکت در کارگاههای آموزشی تخصصی و همایشهای علمی:

 
رديف عنوان دوره آموزشی کد دوره آموزشی مدت(ساعت) تاریخ شرکت (روز،ماه،سال) محل اجرا(موسسه آموزشی) شماره و تاریخ گواهینامه
ابتدا انتها
1 آشنایی با کارکردهای مناطق تحت مدیریت با تکیه بر پتانسیلهای پارکها و مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش استان 6 03/03/87 04/03/87 اداره کل محیط زیست خراسان شمالی 387207/04/1387
2 کارگاه آموزشی نرم افزار آماری SPSS 8 21/10/89 21/10/89 پژوهشگاه معلم بجنورد 40/1254/79121/10/1389
3 طراحی و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی جغرافیا 91400718 32 14/11/89 17/11/89 مرکز آموزش عالی نسیبه تهران 2361/2717/11/1389
4 شرکت در همایش سه روزه دبیرخانه راهبری جغرافیای کشور 32 28/09/88 30/09/88 مرکز آموزشی- رفاهی فرهنگیان استان اصفهان 88727/47029/09/88
5 شرکت در همایش یک روزه استفاده از فناوریهای نوین در آموزش جغرافیا 10 18/12/88 18/12/88 اداره آموزش و پرورش فاروج 46/1808128/12/1388
6 شرکت در کارگاه آموزشی نرم افزارArc GIS مشاوران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 48 بهمن1388 بهمن1388 دانشگاه اشراق بجنورد
7 شرکت در همايش حضور هنر اسلامي-ايراني در جغرافياي استان خراسان شمالي 12 اسفند89 اسفند89 دانشگاه پيام نور خراسان شمالي
8 کارگاه یک روزه «شناخت سوانح و نجات» 12 21/04/90 21/04/90 موسسه آموزش عالی هلال ایران 7905/21/9021/04/1390
9 کارگاه یک روزه «از ایده تا ثروت» 12 07/08/90 07/08/90 بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی 939/ب.خ07/08/1390
10 شرکت در گردهمایی دو روزه ی «دبیرخانه ی راهبری جغرافیای کشور» 16 90/10/12 90/10/13 دبيرخانه راهبري جغرافياي کشور 791/2313/40
11 همایش «معلّم پژوهشگر و نوآور» 6 25/09/91 25/09/91 دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی 201/166/51202
12 دوره‌ي آموزش عمومي مبتني بر نياز محلّي 8 24/09/92 24/09/92 مرکز علمي-کاربردي هلال احمر خراسان‌شمالي 261/13011/21/9226/11/1392
13 شرکت در نشست مشترک اعضاي کميته برنامه‌ريزي علوم جغرافيايي و کميسيون‌هاي تخصصي وابسته 36 31/02/93 02/03/93 مجتمع آموزشي-رفاهي سردار جنگل چمخاله در لنگرود-گيلان 02/03/1393
14 شرکت در همایش یکروزه «زلزله، سیل و قنات بحران های طبیعی شهر سبزوار» 8 19/03/93 19/03/93 مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی دانشگاه حکیم سبزواری
15 کارگاه آموزشی «روش تحقیق کیفی» 16 17/02/93 17/02/93 دانشگاه پيام نور خراسان شمالي 5646/011319/03/1393

 

راه اندازی کارگاههای آموزشی- تخصصی:

 
رديف عنوان دوره آموزشی ارگان طرف قرارداد مدت(ساعت) تاریخ تشکیل (روز،ماه،سال) محل اجرا(موسسه آموزشی) شماره و تاریخ گواهینامه یا ابلاغیه
ابتدا انتها
1 شناسایی پدیده های زمین شناسی با GIS آ. پ. منطقه 16 تهران 50 17/10/84 02/11/84 پژوهشکده منطقه 16 تهران 67/85945/1614/10/1384
2 دوره آموزشي تدريس نرم افزار ILWIS بنیاد مسکن خراسان شمالی 24 05/10/86 07/10/89 دانشگاه اشراق 15144/3816/11/1387
3 مهارتهای آزمایشگاهی زمین شناسی مدیریت آ. پ. بجنورد 32 اسفند 88 اسفند 88 مدیریت آ. پ. بجنورد کد دوره 91203237
4 دوره آموزش مقدماتی GIS مدیریت آ. پ. مانه و سملقان 32 بهمن 1388 بهمن 1388 مدیریت آ. پ. مانه و سملقان
5 زبان تخصصی جغرافیا مدیریت آ. پ. بجنورد 32 28/09/89 05/10/89 تیزهوشان شهید بهشتی بجنورد 64/35571/791106/10/1389
6 جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی برای راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی اداره کل میراث فرهنگی 40 15/11/90 20/02/91 شرکت خدمات مشاوره سنا کد درس 02-102
7 نقش صنایع دستی و گردشگری در توسعه ی استان خراسان شمالی اداره کل فنّی و حرفه ای خراسان شمالی 6 23/09/91 23/09/91 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

 

سوابق و فعالیتهای اجرایی:

 
رديف نوع فعالیت موسسه، شرکت یا سازمان مدتفعالیت تاریخ فعالیت (روز،ماه،سال) شماره و تاریخ گواهینامه یا ابلاغیه
ابتدا انتها
1 سرپرست واحد مطالعات طبیعی طرحها مهندسین مشاور آتی شهر 9 سال 10/03/77 28/12/86 1371823/02/1387
2 مدیر گروه پژوهشی جغرافیای طبیعی مرکز پژوهش جغرافیایی سمنگان 04/10/1390 ادامه دارد 135/91/س04/10/1390
2 مدیر گروه جغرافیای استان خراسان شمالی اداره کل آ. پ. خراسان شمالی 9 ماه 01/09/87 31/06/88 41/38843/79120/08/1387
3 مدیر گروه جغرافیای استان خراسان شمالی اداره کل آ. پ. خراسان شمالی 1 سال 01/07/88 31/06/89 41/29282/79124/06/1388
4 مدیر گروه جغرافیای استان خراسان شمالی اداره کل آ. پ. خراسان شمالی 1 سال 01/07/89 31/06/90 41/32626/79127/06/1389
5 مدیر گروه جغرافیای استان خراسان شمالی اداره کل آ. پ. خراسان شمالی 1 سال 01/07/90 31/06/91 41/28641/79119/06/1390
6 مسئول دبیرخانه کشوری راهبری جغرافیا وزارت آموزش و پرورش 1 سال 01/07/90 31/06/91 41/28641/79119/06/1390
7 مدیر آموزشی موسسه سنا(مجری برگزاری دوره های تخصصی گردشگری) شرکت سنا 1 سال 01/03/89 ادامه دارد
8 داور و عضو کمیته علمی همایش ملی «هنر اسلامی- ایرانی در خراسان شمالی» دانشگاه پیام نور خراسان شمالی(مرکز بجنورد) 2 ماه 02/07/89 02/09/89
9 عضو کمیته پژوهشی مرکز تربيت معلّم امام جعفر صادق(ع) بجنورد 2 سال 10/09/89 18/07/92 69413/09/1389
10 عضو کمیته تخصصی تعیین صلاحیّت مدرسان ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد 10/05/1390 41/17096/7911
11 صاحبنظر در کميته پژوهشي پرديس امام جعفر‌ صادق(ع)  دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي 1 سال 18/07/91 18/07/92 201/149/51202
12 داور مسابقات مطالعه و تحقیق امور شاهد در سطح استان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی 1 ماه 04/02/90 04/03/90 23/709/79104/02/90
13 مسئول کمیته علمی راهکارهای استفاده از فناوریهای نوین در آموزش جغرافیا اداره آموزش و پرورش فاروج 68 روز 10/10/88 18/12/88 1625228/10/1388
14 مسئول کمیته علمی ستاد برگزاری «گردهمایی سرگروه های جغرافیای استان های کشور» اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی 2 روز 12/10/90 13/10/90 41/47459/79105/10/90
15 مسؤول ایجاد گروه پژوهشی مطالعات تطبیقی و بین رشته ای مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی دانشگاه حکیم سبزواری 22/07/91 91د/3241
16 مدیر گروه مدیریت امداد و سوانح مرکز علمی-کاربردی هلال احمر خراسان شمالی 1 سال 08/08/91 08/08/92 279/ه/م
17 عضو شورای آموزشی مرکز علمی-کاربردی هلال احمر خراسان شمالی 1 سال 08/08/91 08/08/92 279/ه/م
18 عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی 22/07/91 91د/3241
19 مدير گروه پژوهشي جغرافياي طبيعي مرکز پژوهش جغرافيايي سمنگان 04/10/1390 135/91/س
20 عضو کميته علمي همایش منطقه‌اي «توسعه‌ پايدار امنيّت مرزي خراسان شمالي» فرماندهي مرزباني استان خراسان شمالي 4 ماه 15/08/92 11/12/92 13192/1/12/2920/11/1392
21 عضو کميته داوري همایش منطقه‌اي «توسعه‌ پايدار امنيّت مرزي خراسان شمالي» فرماندهي مرزباني استان خراسان شمالي 4 ماه 15/08/92 11/12/92 92717622/1/4/21/4/47
22 عضو اتاق فکر «مدیریت بحران» مرزبانی فرماندهي مرزباني استان خراسان شمالي 05/06/1393 5/1/21/40/47

 

سوابق خاص:

 
رديف موضوع
1 رتبه سوم کنکور کارشناسي ارشد سال 1376 دانشگاههاي دولتي در رشته جغرافياي طبيعي ضمن ارائه مستندات آن
2 معلم نمونه در سطح شهرستان بجنورد در سال تحصيلي1388-1387
 

– پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان: «بررسي فاکتورهاي هيدروژئومورفولوژيک حوضه آبخيز بازخانه در ايجاد سيلاب و کنترل آن» با اخذ نمره 5/19 و درجه عالي.

– رساله دکتري با عنوان: «مدلسازي کمي و پهنه بندي خطر زمين لغزش در دامنه هاي شمالي آلاداغ» (مطالعه موردي:بررسي تطبيقي حوضه هاي زهکشي بدرانلو و چناران در استان خراسان شمالي) با اخذ نمره 20/19 و درجه عالي.

– مشاور ارشد اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي(معاونت گردشگري و سرمايه گذاري) در حوزه گردشگري.

– پژوهشگر برتر فرهنگی استان در سال تحصیلی 90-1389

– پژوهشگر برتر استان خراسان شمالی در یازدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری کشور

– کسب رتبه برتر در هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان های کشور در بخش تحقیقات کاربردی