تجهیزات آزمایشگاهی زیست شناسی

تصویر دستگاه

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

توضیحات

فلوسایتومتری

کراس مچ سازگاری نسجی، رد پیوند، تشخیص HLA-B22، مطالعه نقص ایمنی، محتوای تومور های S و فاز DNA، اندازه گیری مارکرهای تکثیر سلولی، بررسی فنوتیپ سلول ها در لوکمیا و لنفوما، شناسایی زیرگروه های خاص، شمارش سلول های پیش ساز خونی، تشخیص ماستوسیتوز سیستمیک، شمارش رتیکولوسیت ها، آنتی بادی های ضدپلاکتی در بیماری های اتوایمیون و آلوایمیون، آنتی بادی های ضد نوتروفیلی، کمپلکس های ایمنی، بررسی خون ریزی جنینی-مادری، ایمونوهماتولوژی، بررسی آلودگی لوکوسیت ها در فرآورده های خونی، PNH، بیماری نقص در اتصالات لوکوسیتی (LAD)

ترازوي دیجیتال دقیق

از این ترازو برای توزین های وزن های کم(تا یک هزارم گرم) با دقت بالا استفاده می شود.

سانترفیوژ1

جدا کردن ذرات از محلول بر اساس وزن مخصوص، جدا کردن دو محلول از هم، تهیه فیلتراي فاقد پروتئین (صاف شده)، تهیه سدیمان ( ته نشین ) کامل ادرار و سیتولوژي مایعات دیگر بدن . جدا کردن سرم و پلاسما از گلبودل ها

سانترفیوژ2

جدا کردن ذرات از محلول بر اساس وزن مخصوص، جدا کردن دو محلول از هم، تهیه فیلتراي فاقد پروتئین (صاف شده)، تهیه سدیمان ( ته نشین ) کامل ادرار و سیتولوژي مایعات دیگر بدن . جدا کردن سرم و پلاسما از گلبودل ها

نانو دراپ (nanodrop1000)

این دستگاه بدون نیاز به کووت و تنها با استفاده از 1 الی 2 میکرولیتر از نمونه DNA یا RNA قادر است در زمانی کمتر از 10 با خواندن جذب طول موج های 260 نانومتر و 280 نانومتر، مقدار گرم نمونه را بدست می آورد.

ژل اسکن (Gel scan 2000)

این دستگاه در تکنیک الکتروفروز دو بعدی برای مقایسه نقاط پروتئینی بین دو ژل استفاده می گردد.

اسپکتوفتومتر دو پرتو (UV/VS)

در اسپکتوفتومتری مریی، جذب یا انتقال ماده می تواند به وسیله رنگ مشاهده شده تعیین شود. برای نمونه محلولی که نور را در بالاتر از طیف مریی است و هیچ طول موج مریی را عبور نمی دهد به طور تئوری به رنگ سیاه است. اگر نمونه محلول رنگ قرمز را جذب کند برابر 700 نانومتر به رنگ سبز ظاهر می شود چون سبز رنگ مکمل قرمز است. اسپکتوفتومترهای مریی در عمل از منشوری برای خرد کردن طیف معینی از طول موج استفاده می کنند. به همین دلیل شعاع ویژه ای از نور از طریق نمونه محلول عبور می کند.

فریزر منفی 80 درجه

با ایجاد دمای منفی 80 درجه سانتی گراد، در نگه داری نمونه های زیستی به مدت طولانی کاربرد دارد.

Real-time PCR

این دستگاه با خواندن طیف نشر شده از رنگ هایی مثل SYBR Green و یا پروب هایی مانند Taq man میزان تکثیر قطعه ی ژنی مورد نظر را در زمان انجام واکنش به صورت گراف نمایش می دهد. نکته ی قابل توجه در این روش کمی بودن آن نسبت به PCR های قدیمی است.

میکروپلیت خوان
Microplate Reader

دستگاه میکروپلیت ریدر برای خواندن نتایج تست های الایزا و یا پلیت های تست MTT مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه کاربردی مستقیم در ایمنولوژی و سرولوژی دارد. از میان کاربردهای این وسیله می توان به تایید حضور آنتی بادی ها یا آنتی ژن های یک عامل عفونی، اثبات وجود بادی های اختصاصی یک واکسن و یا اتو آنتی بادی ها و در بحث MTT میزان سمیت سلولی ماده خاص را مورد بررسی قرار داد.

ژل داک
Gel Doc

به منظور تصویر برداری و مستند سازی نوکلئیک اسید و پروتئین یا ژل های آگارز یا اتیدیوم بروماید استفاده می شود.

HPLC

یکی از پرکاربرد ترین روش های جداسازی مواد در آزمایشگاه کروماتوگرافی است و در مواقعی که جداسازی به روش های دیگر ناممکن است به راحتی می توان از این روش استفاده کرد.

اولتراسونیک

آماده سازی نمونه های آزمایشگاهی، از بین بردن پاتوژن در تجهیزات پزشکی، راه حل های امولیسیون و همگن سازی مایعات نامحلول.

ترموسایکلر
PCR
(Thermo cycler)

کاربرد این دستگاه در تهیه نسخه های متعدد از یک ژن مورد نظر است. بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن، تشخیص بیماری ها قبل از تولد، تعیین جنسیت جنین و هضم آنزیمی است.

هود لامینار

این دستگاه محیط را استریل می کند و برای انجام کشت های سلول و کشت بافت می باشد. مجهر به لامت UV است.

میکروسکوپ فلوئورسنت

یکی از مهم ترین میکروسکوپ های مورد استفاده در علم بیولوژیک فلورسانت است. با استفاده از این میکروسکوپ ها می توان موادی که فلورسانت هستند و از خود نور نشر می دهند، آشکار نموده و مشاهده کرد. با استفاده از این میکروسکوپ خاصیت فلورسانت مواد می توان اجزای داخلی سلولها و یا مواد مختلف را به طور مجزا مشاهده نمود و تصویر گرفت و با توجه به این ویژگی است که می توان اجزای داخل سلول را رنگ آمیزی نمود.