تجهیزات دانشکده مهندسی

تصویر دستگاه نام دستگاه کاربرد دستگاه توضیحات دستگاه XRD متداول ‌ترین و پرکاربردترین روش XRD، روش پودری می ‌باشد. بررسی پودر جامدات کاربرد‌ های زیادی در صنعت و تکنولوژی دارد. همچنین در علوم زمین‌ شناسی، داروسازی، پزشکی، مهندسی مواد و غیره کاربرد فراوانی دارد. تعیین فاز (phase identification) بلورینگی (crystallinity) اندازه‌گیری حوزه های کریستالی (measuring … ادامه خواندن تجهیزات دانشکده مهندسی