اساسنامه

مقدمه

به منظور حمايت از ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط و نيز شركت­هاي دانش­بنيان، مركز             رشد واحدهای فناور شهرستان سبزوار وابسته به دانشگاه حکیم سبزواری براساس مجوز شماره 371449/3  مورخ   24/12/1390 كميته تخصصي فناوري تأسيس و مطابق مفاد اين اساسنامه، مصوبات هيأت امناي سازمان مؤسس و قوانين، ضوابط و مقررات مربوطه اداره مي­شود.

در اين اساسنامه، “وزارت علوم­، تحقيقات و فناوري” به اختصار “وزارت”، “كميته تخصصي فناوري” به اختصار “كميته” و “مركز رشد” به اختصار “مركز” ناميده مي­شود

 

ماده 1- تعاریف

 • وزارت علوم : منظور”وزارت علوم، تحقيقات و فناوري” است.
 • معاونت : منظور “معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري” است.
 • دفتر : منظور “دفتر، اداره کل یا واحد عهده­دار امور فناوري معاونت” است.
 • كارگروه : منظور “كارگروه ارزيابي فناوري درحوزه معاونت پژوهش و فناوري” است.
 • كميته : منظور “كميته تخصصي فناوري در حوزه معاونت پژوهش و فناوري” است.
 • هيأت امنا : منظور “هيأت امناي سازمان مؤسس” است.
 • سازمان موسس (متقاضی) : سازمانی است که دارای هیأت امنای مورد تأیید وزارت علوم بوده و مرکز رشد را تاسیس نموده و تدوین راهبردها، سیاست­گذاری، توسعه و تامین اعتبارات آن را به عهده می­گیرد.
 • مرکز: در این اساسنامه منظور از مرکز، نهادی پژوهشی و فناوري است تحت مدیریت متخصصین حرفه­ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه فناوری و نوآوری توسط کارآفرینان و نوآوراني که در قالب واحدهای فناور در زمینه­های مختلف فعالیت می­نمایند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند، پشتیبانی می­کند. این خدمات شامل موارد زیر است :
 • خدمات پشتيباني از قبيل تامين فضاي كار و تجهيزات اداري؛
 • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی؛
 • خدمات اطلاع­رسانی؛
 • خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، منتورينگ و تجاری سازی؛
 • آموزش­های تخصصی و مشاوره؛
 • سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور.
  • ستاد مركز رشد : منظور سازمان مركز رشد است كه شامل مدير و كاركنان آن مي‌باشد.
  • واحدهای فناور : واحدهایی كه به صورت گروههاي نوآور و فناور و يا با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده و با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه كسب و كار با محوريت يك ايده نو و يا مستخرج از تحقیقات کاربردی و توسعه­ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال و مدیریت فناوری، ارائه خدمات تخصصی کسب و کار (از فناوری تا بازار) در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می­نمایند. این واحدها شامل شرکت­های خصوصی، گروههاي پژوهشي كاربردي، هسته­هاي فناور و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع می­باشند.
  • دوره رشد مقدماتی : دوره­ای 6 ماهه است که در آن به افراد، گروه­ها و یا شرکتهای مستعدی که دارای ایده­های نوآورانه هستند، مشاوره و آموزش­های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه­کاری، پرورش و تثبیت ایده­کاری و ایجاد هویت­های حقوقی مستقل داده می­شود. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز حداکثر تا 9 ماه قابل تمدید است.
  • دوره رشد : دوره­ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز به معیارهای رشد- یافتگی دست یافته و پس از آن، از مرکز خارج می­شوند. زمان این دوره در موارد خاص و با تصویب شوراي مركز تا سقف 20 درصد واحدهای فناور مستقر در دوره رشد تا 5 سال قابل تمدید است.

ماده 2- اهداف

2-1 ایجاد فضای لازم جهت رشد و گسترش واحدهای فناور و کمک به این واحدها جهت تولید و توسعه محصولات و خدمات؛

2-2 ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت  کارآفرینان، دانش­آموختگان دانشگاهی و فناوران؛

2-3 ايجاد زمينه­هاي لازم براي تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی؛

2-4 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری (خدمات و محصولات) ؛

2-5 توسعه شبکه همکاری بین بخش­های تحقیقاتی و محیط کسب و کار.

ماده 3- وظایف و اختیارات مرکز

3-1 ارائه خدمات و مشاوره­های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده­های نو به محصولات قابل تجاری سازی؛

3-2 جذب و پذیرش واحدهای فناور دارای ایده­های همسو با زمینه فعالیت مرکز؛

3-3 حمایت مالی و نیز ایجاد زمینه های مناسب برای حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر در مرکز؛

3-4 نظارت و ارزیابی فعالیت­های واحدهای فناور مستقر در مرکز؛

3-5 فراهم آوردن امکانات و زیرساخت­های لازم جهت توسعه واحدهای فناور؛

3-6 ایجاد زمینه­های لازم برای تجاری­سازی محصولات فناورانه.

تبصره 1 انجام فعالیت­های زیر توسط مراکز ممنوع است:

الف) مشارکت در سهام واحدهای فناور (دريافت سهام و رويالتي از واحدهاي فناور مستقر در مركز توسط شركت یا واحد مادرتخصصي (هلدينگ) متعلق به سازمان مؤسس که با تأييد هيأت امنا ایجاد شده باشد، بلامانع است)

ب) استخدام هیأت علمی به عنوان اعضاي ستاد مركز (مأموريت اعضاي هيأت علمي از دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي به ستاد بلامانع است)

ج) انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثناء موارد زیر :

 • پروژه­های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه پارکها و مراکز رشد و زیرساختهای توسعه فناوری؛
 • پروژه­هایی که برای ارجاع به واحدهای فناور مستقر در مرکز منعقد می­شود.

تبصره 2: اعضای ستاد مرکز رشد در زمان تصدی مسئولیت نمی­توانند عضو هیأت مدیره و مدیر عامل هیچ یک از واحدهای فناور مستقر در مرکز باشند.

ماده 4- محل فعالیت مرکزدرشهرستان سبزوار میدان صاحب الزمان – خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان – پلاک 5 می­باشد.

 

ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان مؤسس

5-1 تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز؛

5-2 انتصاب مدیر و اعضای شورای مرکز؛

5-3 تامین نيروهاي ستادي مركز؛

5-4 تأمین فضای فیزیکی و زیرساخت­های لازم جهت راه­اندازی مرکز؛

5-5 پیشنهاد انحلال مرکز به هیأت امنا؛

5-6 پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیأت امنا.

تبصره 3: در مورد مراكز رشد وابسته به پارك‌هاي علم و فناوري، شوراي پارك مي تواند شوراي مراكز رشد نيز باشد.

ماده 6- مدیر مرکز

مدیر مرکز که با تأیید و تفویض رئیس سازمان مؤسس نماینده قانونی مرکز نزد مراجع حقیقی و حقوقی است از میان افراد با تجربه و با حکم رئیس سازمان مؤسس منصوب می­شود.

ماده 7- وظایف و اختیارات مدیر مرکز

7-1 مدیریت و هدایت امور مرکز و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت­های آن در چارچوب اساسنامه، مصوبات  هیأت امنا، ضوابط و مقررات مربوطه؛

7-2 امضای اسناد مالی و اداری مرکز در چارچوب ضوابط و مقررات؛

7-3 عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی؛

7-4  تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی پس از تأیید شورای مرکز به رئیس سازمان مؤسس براي تصويب در هيأت امنا؛

7-5 تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و 5 ساله پس از تأیید شورای مرکز به رئیس سازمان مؤسس براي تصويب در هيأت امنا؛

7-6 ارائه گزارش عملکرد سالانه مرکز به سازمان مؤسس، هیأت امنا و وزارت؛

7-7 ارزیابی و نظارت بر فعالیت­های واحدهای فناور مستقر در مرکز برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت­ها با اهداف پیش­بینی شده در برنامه کاری مصوب واحدهای فناور.

تبصره 4: انجام بندهای 7-2 و 7-3، در صورت تفویض اختیار از سوی رئیس سازمان مؤسس قابل اجرا خواهد بود.

 

ماده 8- ترکیب  شورای مرکز

8-1 مدیر مرکز (رئیس شورا)؛

8-2 معاون مرکز (دبیر شورا)؛

8-3 سه نفر از محققان، مدیران صنایع و یا کارشناسان خبره در حوزه اقتصادی و آشنا با محیط کسب و کار و مرتبط با فعالیت­های مرکز؛

8-4 یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه­های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد، به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس سازمان مؤسس؛

8-5 نماینده پارک علم و فناوری استان؛

8-6 نماینده سازمان مؤسس.

تبصره 5 : كليه اعضاي ماده 8 با حكم رئيس سازمان مؤسس منصوب مي­شوند.

ماده 9- وظایف و اختیارات شورای مرکز

9-1 تعیین خط مشی و برنامه­های کوتاه مدت و بلند مدت مرکز در چارچوب سیاستها و مصوبات هیأت امنا و وزارت؛

9-2 تصویب  آیین­نامه­ها و شیوه­نامه­های مرتبط و مورد نیاز مرکز؛

9-3 تصمیم­گیری در مورد جذب و پذیرش واحدهای فناور.

ماده 10- مقررات مالی معاملاتی، اداری و تشکیلاتی

مرکز از نظر مقررات مالی – معاملاتی و سازمان اداری و تشکیلاتی تابع آئین­نامه مالی – معاملاتی و سازمان اداری و تشکیلاتی سازمان مؤسس و الحاقيه‌هاي آن می­باشد كه بايد به تصويب هيأت امناي مربوطه برسد.

تبصره 6 : الحاقيه‌هاي مذكور در ماده 10 منطبق با آئين‌نامه‌هاي مالي – معاملاتي و سازمان اداري و تشكيلاتي پارك‌ها و مراكز رشد تابع وزارت مي باشد.

ماده 11- منابع مالی

منابع مالی مرکز عبارتند از :

11-1 اعتبارات سازمان مؤسس؛

11-2 درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیت­های مرتبط با مأموریت مرکز؛

11-3 کمک­های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی.

ماده 12– سال مالي مركز مطابق سال مالي سازمان مؤسس مي‌باشد.

ماده 13- انحلال

13-1 مركز در موارد زير پس از تصويب كميته تخصصي فناوري وزارت منحل مي­شود :

13-1-1 به پيشنهاد سازمان مؤسس و تأييد هيأت امنا؛

13-1-2 در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت و ساير قوانين و مقررات جاري كشور به تشخيص وزارت؛

13-1-3 از دست دادن شرايط ايجادي و يا عملكرد ضعيف به تشخيص وزارت.

13-2 درصورت اعلام موافقت كميته تخصصي فناوري با انحلال مركز، هيأت تصفيه‌اي مركب از نماينده حقوقي سازمان مؤسس و رئيس مركز با رعايت مقررات قانوني در مدتي كه كميته تخصصي فناوري تعيين مي كند امر تصفيه را به عهده خواهد داشت.

 

13-3 در صورت تصفيه سازمان مؤسس موظف است :

13-3-1 تمامي تعهدات مركز را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها، شهرداريها، ساير اشخاص حقيقي و حقوقي انجام دهد يا با توافق صاحبان حق تعهدات مركز را بپذيرد؛

13-3-2 تمامي امتيازات و اموالي را كه از منابع عمومي و دولتي در اختيار مركز قرار گرفته است مسترد نمايد يا موافقت صاحبان حق دال بر واگذاري امتيازات و اموال به سازمان مؤسس را ارائه نمايد.

ماده 14– مواردي كه در اين اساسنامه پيش­بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت و ساير مراجع ذي­ربط است.

ماده 15– هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه با تائید هیأت امنا و تصویب کمیته تخصصی فناوری امکان پذیر است.

ماده 16- این اساسنامه در 16 ماده و 6 تبصره در تاریخ 4/8/93 در كميته تخصصي فناوري به تصویب رسیده و جايگزين اساسنامه مصوب 17/12/81  شوراي گسترش آموزش عالي مي­شود.

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir