شرکت داده پردازان نوین انرژی


مدیر عامل شرکت:سرکار خانم محبوبه جعفری