شرکت هوشمندسازان نگار پرداز ایلیا


شرکت هوشمندسازان نگار پرداز ایلیا        ایده محوری:طراحی و ساخت نرم­افزار افزایش‌دهنده کیفیت تصاویر

مدیرعامل:مهدی مهری