مصوبات شورای مرکز رشد

سی و هفتمین جلسه شورا 37

سی و ششمین جلسه شورا 36

سی و پنجمین جلسه شورا 35

سی و چهارمین جلسه شورا 34

سی و سومین جلسه شورا 33

سی و دومین جلسه شورا 32

سی و یکمین جلسه شورا 31

سی امین جلسه شورا 30

بیست و نهمین جلسه شورا 29

بیست و هشتمین جلسه شورا 28

بیست و هفتمین جلسه شورا27

بیست و ششمین جلسه شورا26

بیست و پنجمین جلسه شورا 25

بیست و چهارمین جلسه شورا24

 

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir