شرکت خاک و خورشید بیهق


مدیر عامل : آقای مهندس مجتبی کاویان

تولید نماهای پیش ساخته ساختمان با رویکرد بافت های تزینی آجر کاری
– مستند سازی منظر شهری تاریخی و تهیه ضوابط ساخت و ساز در محیط ها و منظر شهری

– مستند سازی و ارایه تزیینات معماری بومی به دو روش : 1) الگویی 2) عین به عین

– طراحی، ساخت و اجرای نماهای معماری با تزیینات بومی با استفاده از تکنیک سمنت پلاست (بتن و افزودنی ها)

– مستند سازی مناظر شهری و بافت های تزیینی جداره های تاریخی در دو شهر مهم خراسان (بیرجند و سبزوار)

– تهیه پلان کسب و کار

– ساخت اولین قطعات آزمایشی نمونه ار تزیینات پیش ساخته با رویکرد نماهای آجری

– توافقات تجاری و بازرگانی اولیه برای فروش محصولات و قبول پروژه های اجرایی

تلفن تماس : 09159744187

پست الکترونیک: mjkavian@yahoo.com