چاپگر سه بعدی چند منظوره با قابلیت تغییر کاربرد در صنایع مختلف توسط شرکت “بوم نوآوران فیدار ساسویه”مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری طراحی و ساخته شد