سامانه مدیریت حفاظت محوطه های باستانی بر پایه سامانه اطلاعات مکانی دستاورد نمونه پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری توسط مسئولین وزارت علوم رونمایی شد.

🔹مهندس مجتبی کاویان عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و از فناوران طراح این سامانه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص طرح گفت: این سامانه، یک سیستم اطلاعات مکانی است که با یک نرم افزار با زبان SQL که مسؤولیت تعامل و همگویی با مخاطب را دارد، همراه شده است.

🔹عضو هیات علمی گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه هم اکنون این سامانه در پایگاه پژوهشی شهر تاریخی تون (فردوس) در حال اجرا است، افزود: اطلاعات وسیع مورد نیاز مدیر حفاظت از قبیل نام مالک املاک، کاربری معاصر، مساحت، سطح اشغال، کاربری های تاریخی، ارزش گذاری میراثی، قدمت ساختمان، طبقات، سبک معماری، قوس های اصلی و تکنولوژی ساخت و سلامت ساختمان در این سامانه ذخیره شده است.

🔹وی با تاکید بر اینکه کاربرد این سیستم در کلیه محوطه هایی است که به دلیل ثبت در فهرست آثار ملی یا آثار جهانی، نیازمند مستندسازی، مدیریت و پایش مداوم می باشند، اظهار داشت: عملکرد این سامانه اینگونه است که کلیه اطلاعات اولیه و داده های روزمره ای که توسط عوامل حفاظت، از داخل محوطه جمع آوری می شود، در یک سیستم اطلاعات مکانی ذخیره کرده و امکان تحلیل و فراتحلیل آنها را مطابق اهداف مدیریت حفاظت در اختیار حاکمیت محلی و ملی قرار می دهد.

🔹 مهندس کاویان ادامه داد: با استفاده از سیستم ها و فراتحلیل های موجود در این سامانه می توان وضعیت کلیه عناصر یا روابط میان آنها را کنترل کرد و اگر تحلیل جدیدی نیز بر آنها داشته باشیم، با فرمول نویسی و توسعه سامانه می توانیم از آن استخراج نماییم.

🔹عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه کنترل و نظارت بر کلیه فرآیندها و تغییرات در این سیستم برای مدیر حفاظت ممکن خواهد شد، افزود: بازار هدف این سامانه کل پایگاه های میراث فرهنگی و مدیریت حفاظت کلیه سایت های ملی و جهانی در سراسر دنیا است.