نشست بررسی مشکلات شرکت های فناور مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با حضور حسین مقصودی و ۶ شرکت شامل نانو پژوهان حکیم شرق، ژئو پارک فناورانه، بوم نوآوران ساسویه، پارس پارکان بیهق، هوشمند سازان نگارپرداز ایلیا و هوشمند سازان علم و صنعت حکیم برگزار شد.

در این نشست موانع موجود برای انجام پروژه های تحقیقاتی و طرح های دانش بنیان شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.