نماینده ایران در کمیته ژئوپارک ‌های منطقه آسیا اقیانوسیه یونسکو، گفت: پرونده دو ژئوپارک طبس و ارس از ایران برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو ارسال شده و ژئوپارک های جدید نیز در کشور احداث می شود.
علیرضا کاظمی افزود: ظرفیت های ایجاد ژئوپارک در #سبزوار شناسایی شده، مطالعات احداث ژئوپارک در لرستان و شرق خوزستان انجام گرفته، حرکت‌هایی برای احداث این پارک در الموت قزوین آغاز شده و دو منطقه آزاد ماکو و چابهار برای ایجاد ژئوپارک اعلام آمادگی کرده ‌اند.