حضور دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همراهی مهندس سبحانی فر نماینده مردم شهرستان سبزوار در مجلس، دکترنصرآبادی معاون فرماندار، دکتر مولوی رییس دانشگاه و دیگر مسولان شهرستان در دانشگاه حکیم سبزواری در راستای امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین تفاهم نامه همکاری بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشکده علوم زمین.

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تفاهم نامه همکاری های مشترک بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشکده علوم زمین منعقد شد

مشارکت در راه اندازی رشته #ژئوتوریسم در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری های علمی و اجرایی در ثبت و راه اندازی #ژئوپارک_سبزوار که ایده محوری شرکت بوم گردی سبزوار بزرگ در مرکز رشد می باشد از تعهدات دو طرف بود.