جلسه هم اندیشی رئیس شورای شهر، شهردار، اعضای شورا ی شهر و مدیران شهری با فناوران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
در این جلسه فناوران مرکز رشد دانشگاه به بیان توانمندیها، دستاوردها، محصولات و ایده های خود در زمینه مبلمان شهری، آبیاری هوشمند فضای سبز، هوشمند سازی ترافیک شهری، پسماند و تفکیک زباله، تجهیزات هوشمند شهری در مدیریت شهری و …. پرداختند.
در ادامه این نشست در خصوص زمینه های همکاری های چندجانبه بررسی و بحث و تبادل نظر بین طرفین صورت گرفت و مقرر شد جهت استفاده از دستاوردها و ایده های فناوران جوان مرکز رشد دانشگاه در مباحث شهری تفاهم نامه سه جانبه بین شهرداری، شورا و مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شود.