شرکت فناور برنا فراگیر پیشتاز موفق به دریافت  مجوز کیفیت محصول خود با عنوان  اپلیکیشن رفع اختلالات یادگیری بادبادک گردید .