طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر جواد باعدی به عنوان مدیر گروه فیزیک و جناب آقای دکتر بقایری به عنوان مدیر گروه شیمی انتخاب شدند. دانشکده علوم پایه ضمن تبریک به مدیران جدید، از زحمات و تلاشهای جناب آقای دکتر احمد فرزانه کرد و جناب آقای دکتر محسن عباسپور تشکر و قدردانی نموده و برای این همکاران آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون نمودند.