سرکار خانم دکتر ریحانه صباغ زاده همکار ارجمند گروه زیست شناسی از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان “مسوول راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه” منصوب شدند. ضمن تبریک به ایشان، دانشکده علوم پایه آرزوی موفقیت و سربلندی را برایشان دارد.