جناب آقای دکتر جعفر وطن دوست طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان ” مدیر گروه زیست شناسی ” منصوب شدند. ضمن تبریک به ایشان، از زحمات و خدمات ارزنده سرکار خانم دکتر صادقی فر تقدیر و تشکر می گردد.