جناب آقای دکتر مجید مومنی مقدم عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی به عنوان برنده مسابقه عکاسی بی مهرگان انگلستان در سال 2012 که از جانب جامعه جانورشناسی لندن برگزار گردید به عنوان بهترین عکاس انتخاب شدند. دانشکده علوم پایه بسیار مفتخر است که ایشان علاوه بر کارهای علمی و پژوهشی در زمینه عکاسی نیز دارای تبحر فراوان بوده و جایزه لندن را دریافت نموده اند.برای این همکار گرامی آرزوی سلامتی و توفیق می نماییم.