کارگاه کلونیگ و مهندسی ژنتیک از اردیبهشت ماه  1395 در گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. دکتر وطن دوست، مدیرگروه زیست شناسی و دبیر اجرایی کارگاه اعلام کردند که این کارگاه بصورت دوره ای برگزار می شود. این کارگاه که با حضور جمع کثیری از دانشجویان برگزار شد، استقبال خوبی صورت گرفت و آقای دکتر جعفر وطن دوست تصمیم گرفتند که کارگاه را به صورت دوره ای و از شهریور ماه مجدداً برگزار نمایند.علاقمندان می توانند  در شهریور ماه جهت  ثبت نام، فرم مربوطه را از سایت گروه زیست شناسی (www.hsu.ac.ir/bio) دریافت و پس از تکمیل اطلاعات به آدرس biohakim75@gmail.com دریافت نمایند.

کارگاه کلونینگ photo_2016-04-19_12-16-06