دو کارگاه آموزشی توسط سرکار خانم دکتر حجتی در اردیبهشت ماه و خرداد ماه برگزار گردید:
کارگاه اول: کارگاه آموزشی نرم افزار chemOffice که در روزهای 18 و 19 اردیبهشت 95 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شده است.
کارگاه دوم : کارگاه آموزشی تفسیر NMR پیشرفته که در تاریخ 9 خرداد ماه 95 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شده است.