ضمن تبریک به دانشجویان دانشکده علوم پایه جهت موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد، تعداد پذبرفته شدگان به شرح زیر اعلام می گردد:
 

  رشته تعداد جمع کل
 
دانشکده علوم پایه
 
فیزیک 55  
 
110
زیست شناسی 30
شیمی 25

 
برای مشاهده ی دقیق روی عکس ها کلیک کنید…