دریافت خبر کسب رتبه ی برتر در آزمون کارشناسی ارشد باعث مباهات گردید.

 

این دانشکده ضمن تبریک صمیمانه به دانشجویان فیزیک، در درگاه حق تعالی برایشان آرزوی موفقیت های بشتری را دارد.

 

دانشکده این افتخار را به اعضاء هیات علمی گروه فیزیک نیز تبریک می گوید.

 

امیدواریم با همیاری بکدیگر شاهد افتخارات بیشتری باشیم.

”دانشکده علوم پایه“