سخنرانی پروفسور Amedeo Staiano در سالن جلسات دانشکده

 

     سخنرانی پروفسور  Amedeo Staiano  از دانشگاه تورین ایتالیا در سالن جلسات دانشکده  با حضور دکتر سید علی اصغر علوی رئیس دانشکده و دکتر مولوی و استادان محترم و جمعی از دانشجویان برگزار گردید.