روی عکس کلیک کنید…

 

 

 

 

مخاطب این رویداد بزرگ در تاریخ 97/1/30 با ثبت نام در سایت www.tedxhsu.com  باشید .

 

 

•مخاطبان ما بخشی از جامعه TEDx  ما هستند و مشارکت آن ها به اندازه ی سخنرانان، مجریان و تیم TEDx  اهمیت دارد چرا که آن ها افرادی هستند که ایده ای بزرگ  را با آن ها به اشتراک می گذاریم که می توانند این ایده ها را در جهان کسترش دهند.